Kraj

[FOTO] Szkolenie z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących

[FOTO] Szkolenie z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących

W dniach 15-19 maja 2023 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zs. w Nowym Sączu, przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących.

Celem było przygotowanie uczestników do prowadzenia działań ratowniczych w warunkach rzeki górskiej, rzeki o szybkim nurcie wody, płynącej wody powodziowej, a także powodzi błyskawicznej.

W szkoleniu wzięło udział 20 strażaków z jednostek organizacyjnych PSP z terenu całego kraju, w tym: specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego, specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego oraz jednostek ratowniczo-gaśniczych z województw: małopolskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i łódzkiego.

Mimo zmiennych warunków pogodowych oraz hydrologicznych, osiągnięto w pełni postawione cele, realizując w całości program szkolenia.

Źródło: SA PSP w Krakowie 

Strażacki.pl

W dniach 15-19 maja 2023 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup R

Galeria

Czytaj również