Grudziądz

Grudziądz: szkolenie kryzysowe żołnierzy WOT

Grudziądz: szkolenie kryzysowe żołnierzy WOT

Pierwsza grupa żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej kończy szkolenie z zakresu współdziałania z innymi służbami w przypadku wystąpienia pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) są coraz częściej angażowani we wsparcie społeczności lokalnych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Żołnierze formacji są często pierwszymi lub jednymi z pierwszych na miejscu zdarzeń (wypadki, pożary i inne). Z tego powodu ważne jest, aby posiadali oni umiejętności i kwalifikacje do działania w sytuacjach kryzysowych. Tego typu umiejętności, nazywane w WOT „podwójnego zastosowania” mogę być niezbędne tak w czasie pokoju jak i w działaniach bojowych.

Szkolenie rozpoczęło się 15 lipca, a zakończy się dzisiaj tj. 2 sierpnia br., uczestniczy w nim 30 żołnierzy WOT z trzynastu brygad OT oraz Centrum Szkolenia WOT.

W Szkole Specjalistów Pożarnictwa na terenie Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu dziś dobiega końca szkolenie żołnierzy WOT – specjalistów z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczo–gaśniczych. 

Jak zauważył dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła: – Przeprowadzone szkolenie w istotny sposób przyczynia się do budowy kompetencji żołnierzy OT w zakresie prowadzenia działań gaśniczych i ratowniczych. Kompetencje te nie tylko wzmacniają potencjał Sił Zbrojnych, ale również czynią silniejszymi i bezpieczniejszymi lokalne społeczności. Są klasycznym przykładem kwalifikacji i zdolności podwójnego zastosowania niezbędnych dla obywateli-żołnierzy wchodzących w skład najmłodszego rodzaju sił zbrojnych. Wyrażam wyrazy wdzięczności dla kierowanego przez płk. Andrzeja Nawrockiego Inspektoratu Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, a także kadry Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu za zaprojektowanie i przeprowadzenie kursu.

Szkolenie to jest specjalną edycją kursu sprofilowanego pod potrzeby WOT. Z uwagi na fakt, iż było organizowane po raz pierwszy jego dodatkowym celem było pozyskanie wniosków umożliwiających budowę docelowego modelu szkolenia w tym zakresie dla żołnierzy WOT. Kurs był nastawiony na zdobycie praktycznych umiejętności. Największy nacisk położono na  naukę zwalczania pożarów oraz działań ratowniczych realizowanych z wykorzystaniem sprzętu, którym dysponuje WOT.

Info./fot. DWOT. 

Strażacki.pl


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Galeria

Czytaj również

blog comments powered by Disqus