Nowy Sącz

#Środa _z_GPR - GPR OSP Nowy Sącz

#Środa _z_GPR - GPR OSP Nowy Sącz

Początki powstania Grupy sięgają roku 2004, kiedy to jednostka działa jako Podhalańska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Ochotniczej Straży Pożarnej. Z czasem nazwa ta została zmieniona na Grupa Ratowniczo-Poszukiwawcza Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

W powstanie grupy w 2004 roku wpisali się ludzie pełni pasji, charyzmy i chęci do działania. Były to osoby pasjonujące się ratownictwem, zarówno cywile jak i funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. Wśród nich znaleźli się również przewodnicy psów ratowniczych należący do sekcji ratowniczych psów poszukiwawczych w OSP Niskowa. Dodać należy, że OSP Niskowa jako pierwsza w Małopolsce prowadziła działalność jako Ochotnicza Grupa Specjalistyczna wraz z psami ratowniczymi.

Z czasem w wyniku zmian w przepisach, możliwe zostało utworzenie zawodowej grupy poszukiwawczej. Tak narodziła się Małopolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. W związku z reorganizacją grup specjalistycznych Państwowej Straży Pożarnej w 2013 roku, ww. grupa została przemianowana w Grupę Ratownictwa Specjalnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

gprns3

 

Naszym głównym celem jest wspieranie działań Państwowej Straży Pożarnej w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych podczas katastrof budowlanych oraz uczestnictwo w poszukiwaniach osób zaginionych w terenie otwartym. Zdobywając doświadczenie w pracy poszukiwawczo-ratowniczej jako przedstawiciele  innych sekcji OSP oraz zawodowi strażacy działający w strukturach Małopolskiej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej (MGPR) w Nowym Sączu wielokrotnie braliśmy udział w akcjach na terenie kraju oraz poza granicami głównie podczas trzęsień ziemi.

Grupę Ratownictwa Specjalnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Sączu tworzą ludzie z pasją, którzy swój czas poświęcają pro bono. Ochotnicy formacji to specjaliści z różnych dziedzin m.in. medycznych , ratowniczych, geodezyjnych czy psychologicznych. Jednakże podstawę naszej grupy stanowią psy,  które dzięki swojemu niezwykłemu węchowi i sprawności potrafią zastąpić pracę wielu ludzi, a nawet nowoczesnych urządzeń. Pies przeszukuje teren w znacznie krótszym czasie niż człowiek, a jego praca jest bardziej dokładna i efektywna. Szkolone przez nas psy nie potrzebują do pracy przedmiotu z zapachem zaginionej osoby. Wychwytują cząsteczki zapachu człowieka z powietrza, a następnie lokalizują zaginionego.

Bez względu na warunki atmosferyczne, jesteśmy zawsze gotowi do udziału w akcjach ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Wszyscy przewodnicy psów są wolontariuszami, poświęcają swój prywatny czas na szkolenia oraz akcje ratownicze. Ochotnikom pomagają w poszukiwaniach ich prywatne psy, będące na ich wyłącznym utrzymaniu. Ćwiczenia odbywają się minimum dwa razy w tygodniu i trwają ok. 3-4 godziny. Specjalizujemy się również w działaniach profilaktyki zaginięć i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Jesteśmy częstymi gośćmi placówek oświatowych. Bierzemy udział w akcjach charytatywnych i zabezpieczamy imprezy masowe. Od sześciu lat nasza Grupa jako jedyna w Polsce organizuje zimowe manewry Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych. Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach i szkoleniach doskonalących nasze umiejętności. Dodać należy, że co roku prowadzimy nabór nowych członków do Grupy. 

gprns1

Jako Grupa ściśle współpracujemy ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą OSP Kęty, Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą OSP Goszcza oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. 

gprns2

gprns4

Strażacki.pl

PCzytaj również