Warszawa

II Zawody o tytuł Warszawskiego Tygrysa

II Zawody o tytuł Warszawskiego Tygrysa

W dniu 10 września 2021 r. na terenie JRG 7 KM PSP m. st. Warszawy odbyły się II zawody o przyznanie Odznaki „Warszawski Tygrys”.

Odznaka „Warszawski Tygrys” została ustanowiona Zarządzeniem Komendanta Miejskiego PSP m.st. Warszawy. Jej ideą jest systematyczne podnoszenie stanu wyszkolenia funkcjonariuszy komendy, zwiększenie skuteczności podejmowanych działań ratowniczych, a także dbałość o sprawność fizyczną oraz rozwijanie sportowej rywalizacji i współzawodnictwa. Ustanowienie odznaki jest nawiązaniem do historycznego tytułu „Strażaka-Ratownika”, zwanego potocznie Tygrysem.

Odznaczenie to nadawane było od roku 1974 do 1991 dla najlepiej wyszkolonych i sprawnych fizycznie strażaków Warszawskiej Straży Pożarnej. W obowiązującym Regulaminie wprowadzono dwa stopnie odznaczenia: Odznakę Srebrną i Złotą. Strażacy ubiegający się o ich przyznanie muszą wyróżniać się nieposzlakowaną opinią służbową, szeroką wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi oraz wysoką sprawnością fizyczną.

Zawody składały się z trzech etapów:

1. Sprawdzian wiedzy teoretycznej zawierający 20 pytań, w tym 16 dotyczących spraw operacyjnych i 4 dotyczących historii Warszawskiej Straży Pożarnej,

2. Test praktyczny składający się z 5 oddzielnych konkurencji, weryfikujących umiejętności i wiedzę w zakresie posługiwania się sprzętem ratowniczym i znajomości technik ratowniczych,

3. Test sprawności fizycznej, realizowany na bazie regulaminu zawodów ,,Firefighter Combat Challenge”.

Do udziału w rywalizacji o ten prestiżowy tytuł stanęło 25 funkcjonariuszy z warszawskich jednostek. Pierwszy etap (sprawdzian wiedzy teoretycznej) ukończyło 21 zawodników. Drugi etap (test umiejętności praktycznych) ukończyło 10 zawodników. Wśród nich znalazły się trzy osoby, które otrzymały srebrną odznakę Warszawskiego Tygrysa podczas pierwszej edycji zawodów w 2019 roku. Trzeci etap (test sprawności fizycznej) ukończyli pomyślnie wszyscy zawodnicy, uzyskując następujące czasy, które zadecydowały o ostatecznej kolejności miejsc:

 • Miejsce 1 (odznaka złota) – kpt. Mateusz KNAP z JRG 1 – czas: 1:38;
 • Miejsce 2 (odznaka srebrna) – st. kpt. Jarosław BIAŁAS z JRG 6 – czas: 1:57 ;
 • Miejsce 3 (odznaka srebrna) – ogn. Marek MUSIAŁ z JRG 3 – czas: 2:03;
 • Miejsce 4 (odznaka srebrna) – st. str. Mateusz GOŁOŚ z JRG 15 – czas: 2:04;
 • Miejsce 5 (odznaka złota) – mł. asp. Marcin KRUK z JRG 7 – czas: 2:15;
 • Miejsce 6 (odznaka srebrna) – mł. kpt. Tomasz DOMAŃSKI z JRG 15 – czas: 2:25;
 • Miejsce 7 (odznaka złota) – kpt. Piotr NOSZCZYK z JRG 7 – czas: 2:44;
 • Miejsce 8 (odznaka srebrna) – st. str. Artur BARTNICKI z JRG 8 – czas: 2:48;
 • Miejsce 9 (odznaka srebrna) – st. str. Michał PACZKOWSKI z JRG 6 – czas: 2:49;
 • Miejsce 10 (odznaka srebrna) – st. str. Kamil ROSŁONOWSKI z JRG 13 – czas: 4:53.

Zdobycie odznaczenia „Warszawski Tygrys” to przede wszystkim powód do dumy, prestiż i satysfakcja, ale również dodatkowe uprawnienia, m.in.:

 • gratyfikacja finansowa,
 • pierwszeństwo w kierowaniu do szkół pożarniczych oraz na kursy i szkolenia specjalistyczne,
 • pierwszeństwo w awansie na wyższe stanowiska służbowe,
 • prawo do noszenia odznaki i emblematu na umundurowaniu.

Źródło: KM PSP Warszawa 

Strażacki.pl

W dniu 10 września 2021 r. na terenie JRG 7 KM PSP m. st. Warszawy odbyły

Galeria

Czytaj również