Ile zarabia polski strażak?

Ile zarabia polski strażak? 

Do napisania tego artykułu skłoniło mnie przeczytanie materiału w jednej z gazet, która jak informuje, „mamy najgorsze pensje w Europie”. Średnia pensja jaką otrzymuje Polak to około 2700zł "na rękę", jednak owa kwota jest bardzo zawyżona z powodu dużych wynagrodzeń jakie otrzymują prezesi wielkich korporacji czy kierownicy dużych firm.

 

Jak wygląda sytuacja z  płacą w straży pożarnej? Ile zarabiają strażacy w Państwowej Straży Pożarnej i ochotnicy? Zarobki w straży jasno określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych. 

Funkcjonariusz PSP

Wypłata strażaka w Państwowej Straży Pożarnej składa się z wielu składowych. Do pensji zasadniczej, która wynosi 1740zł każdemu strażakowi przysługuje dodatek za stopień. I tak za najniższy stopień jakim jest strażak otrzymuje się 680 zł (przed podwyżką z 2012 roku było to 380zł). Starszy strażak otrzymuje o 10zł więcej. Z coraz wyższym stopniem rośnie kwota za niego. Generał brygadier, który jest najwyżej w hierarchii otrzymuje 1380 zł.

Każdy strażak otrzymuje również tzw. dodatek stażowy. Jest to kwota, która powstaje z przepracowanych lat. Co ważne lata pracy przed służbą również się wliczają. Jeden rok – jeden procent uposażenia zasadniczego. Przykładowo za 8 lat pracy otrzymuje się 139,20zł. Strażakowi przysługuje dodatek służbowy w wysokości do 50 % otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

Strażak może otrzymać na czas określony, ustalany kwotowo, dodatek motywacyjny w wysokości do 30 % najniższego uposażenia określonego w § 1 ust. 2.

Kolejny dodatek to tzw. dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych. Przysługuje strażakowi za czas służby wykonywanej w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, w wysokości:

-przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 5 %,

-przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 10 %,

-przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 15 %,

-przy czwartym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 20 %

Godzinowej stawki przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy.

Należy pamiętać, że od tej kwoty trzeba odliczyć podatek dochodowy oraz składkę zdrowotną.

Strażak ochotnik

Inaczej jest w Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażak ochotnik otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości nieprzekraczającej 1/175 przeciętnego wynagrodzenia. I tak w trzecim kwartale 2013 r. wyniosło ono 3651,72 zł - poinformował Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Wynika z tego, że strażak może otrzymać maksymalnie 20,86 za godzinę pracy podczas działań ratowniczo gaśniczych.

Jednak ostateczną wysokość wynagrodzenia zgodnie z zapisami art. 28 ust. 1 ustawy o ochr. ppoż.ustala rada gminy pod którą należy dana OSP. W większości gmin jest to dużo mniejsza stawka, zależna od "zasobności portfela" danej rady. W znanych mi gminach jest to kwota oscylująca na granicy 14-18zł za działania ratowniczo gaśnicze i około 10zł za szkolenia organizowane przez państwową Straż Pożarną.

Co ważne i godne naśladowania. Druhowie w wielu jednostkach OSP przekazują swój ekwiwalent na zakup sprzętu czy środków czystości. Swoją ciężką pracę wykonują po prostu za darmo.

Na podstawie: Na podstawie art. 88 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 181, poz. 1291)  oraz GUS.

 

--

Odwiedź nasz sklep strażacki i skorzystaj z oferty odzieży, gadżetów i kalendarzy strażackich.

Strażacki.pl

Czytaj również