Jesteś rolnikiem zarabiającym w OSP? Zostaniesz wyrzucony z KRUS

Jesteś rolnikiem zarabiającym w OSP? Zostaniesz wyrzucony z KRUS!!

Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy są rolnikami opłacającymi składki KRUS i otrzymują wynagrodzenie na przykład za dbanie o sprzęt w OSP, mogą zostać wykreśleni z ubezpieczenia rolniczego. Chodzi  nawet o kilkadziesiąt złotych, które najczęściej otrzymuje się z umowy zlecenia podpisanej z gminą.

 

Zgodnie z przepisami, gmina musi odprowadzać od tej kwoty składki na ubezpieczenia w ZUS. To oznacza, że rolnik wykonujący pracę w OSP jest jednocześnie ubezpieczony w KRUS i ZUS. Co ważne ubezpieczenie w ZUS-ie jest powszechnym ubezpieczeniem i ma zawsze pierwszeństwo przed ubezpieczeniem w KRUS-ie, który jest tylko dopełniającym ubezpieczeniem ludzi utrzymujących się wyłącznie z rolnictwa. Według prawa nie można być podwójnie ubezpieczonym.

Niestety każdy rolnik, który podpisuje umowę zlecenia traci możliwość ubezpieczenia w KRUS i przechodzi z automatu na ZUS. Trzeba zaznaczyć, że rolnik, który jest strażakiem ochotnikiem podpisując umowę zlecenia traci ubezpieczenie w KRUS-ie ale nie zostaje jednocześnie pracownikiem i nie przysługują mu świadczenia i korzyści wynikające z umowy o pracę oraz nie obowiązuje go Kodeks pracy. Czyli traci wszystkie przywileje i zostaje bez prawa do godnej emerytury.

Do tej pory KRUS wykreślił na tej podstawie kilka osób. Ochotnicy dowiadujący się o tych krzywdzących przepisach nie chcą podpisywać umów z gminą i wolą pracować na rzecz społeczeństwa, za darmo. Niektórzy omijają przepisy i umowę podpisują na osoby, które są na etacie, a prace i tak wykonują strażacy rolnicy. Według przepisów tylko umowa o dzieło nie wyłącza rolnika z KRUS.

W tej sprawie Zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych już kilkukrotnie interweniował u polityków. Chcą zmiany przepisów i proponują, żeby rolnicy mogli osiągać dodatkowy zarobek do 500 zł miesięcznie bez utraty prawa do ubezpieczenia w KRUS. Na razie jednak żaden z parlamentarnych zespołów nie wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie.

 

Strażacki.pl

Czytaj również