Kraj

KG PSP: Mobilizacja sił w związku z potencjalnym zagrożeniem powodziowym

KG PSP: Mobilizacja sił w związku z potencjalnym zagrożeniem powodziowym

Otrzymane z IMGW prognozy przewidują znaczne ocieplenie. Może to wpłynąć na szybkie topnienie pokrywy śnieżnej, które w połączeniu z opadami deszczu i występującymi zjawiskami lodowymi na rzekach oraz powstającymi zatorami może stwarzać ryzyko groźnych wezbrań.

W związku z tym 15 lutego 2021 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej polecił komendantom wojewódzkim i szkół PSP dokonać przeglądu gotowości sił wchodzących w skład pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego KSRG pod kątem ich sprawności i kompletności oraz możliwości natychmiastowego zadysponowania do działań.

W ramach ww. sił do wykonywania zadań związanych z działaniami powodziowymi może zostać zadysponowanych 27 kompani specjalnych, w skład których wchodzi:

  • 48 sekcji ewakuacyjnych,
  • 32 sekcje pomp dużej wydajności,
  • 30 sekcji pomp małej wydajności,
  • 11 sekcji przeciwpowodziowych z zaporami,
  • 14 sekcji zapasowego zasilania energetycznego.

Razem jest to około 700 ratowników, 280 pojazdów, 96 łodzi, 64 pompy dużej wydajności, 22 kontenery przeciwpowodziowe z zaporami do podnoszenia korony wałów przeciw powodziowych, 28 agregaty prądotwórcze o mocy min. 30 kW.

Ponadto, do działań powodziowych mogą być dysponowane również kompanie szkolne PSP, w których składzie jest około 200 słuchaczy szkół wraz z dowództwem.

Źródło: KG PSP 

Strażacki.pl

Otrzymane z IMGW prognozy przewidują znaczne ocieplenie. Może to wpłyną

Czytaj również