Kiedy zostanie wprowadzony wyższy podatek na sprzęt pożarniczy?

Kiedy zostanie wprowadzony wyższy podatek na sprzęt pożarniczy? 

Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi podatku VAT obniżona stawka tego podatku może być stosowana tylko do niektórych towarów i usług. Unijna dyrektywa nie zezwala Polsce na stosowanie obniżonej stawki VAT w odniesieniu do towarów przeznaczonych na cele bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

Sprzęt strażacki nie jest umieszczony w przyjętym przez wszystkie państwa członkowskie wykazie towarów i usług, które mogą być objęte niższym podatkiem.

Komisja Europejska złożyła skargę przeciw naszemu krajowi do luksemburskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie stosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług jeszcze w 2013 roku.

Jeżeli Polska przegra w TSUE w sprawie obniżonej stawki VAT, obowiązujący do tej pory 8 % podatek wzrósłby do 23 %. Niestety tym samym sprzęt na ochronę przeciwpożarową zdrożałby o 15 %. Przy zakupie drobnego sprzętu nie jest to jeszcze tak dotkliwy problem, jednak przy zakupie auta bojowego koszty wzrosłyby nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Na chwilę obecną nie ma jeszcze żadnej informacji kiedy sprawa zostanie rozstrzygnięta. Na ogół postępowanie w TSUE trwa przynajmniej rok. Pozostało nam tylko czekać i korzystać z obniżonej stawki VAT.

Strażacki.pl

Czytaj również