Kraj

Krajowe ćwiczenia ratownicze „WODA 2021” - udział weźmie 300 strażaków i 100 pojazdów

Krajowe ćwiczenia ratownicze „WODA 2021” - udział weźmie 300 strażaków i 100 pojazdów

Wczoraj rozpoczęły  się kolejne w tym roku krajowe ćwiczenia ratownicze dla sił i środków krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (KSRG).

Na terenie powiatu konińskiego (woj. wielkopolskie) w dniach 14-16 września w ćwiczeniach pod kryptonimem ‚WODA 2021’ udział wezmą wydzielone siły i środki centralnego odwodu operacyjnego (COO) Państwowej Straży Pożarnej z województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i lubuskiego oraz Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.  W sumie udział weźmie około 300 strażaków i 100 pojazdów.

Celem głównym ćwiczeń jest ustalenie stopnia przygotowania sił i środków COO KSRG do zwalczania skutków zdarzeń długotrwałych i o dużych rozmiarach powstałych w wyniku powodzi na znacznym obszarze.

Źródło: KG PSP

Strażacki.pl

Wczoraj rozpoczęły  się kolejne w tym roku krajowe ćwiczenia ratow

Galeria

Czytaj również