Minął ważny termin dla kierowców OSP

Minął ważny termin dla kierowców OSP

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi uregulowaniami prawnymi z końcem dnia 19 lipca 2013 roku upłynął bardzo ważny termin dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych Ochotniczych Straży Pożarnych. Strażacy posiadający zaświadczenie wydane w trybie art. 95a ustawy prawo o ruchu drogowym powinni wymienić je na zezwolenie, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami wydane w formie decyzji właściwego Starosty.

 

Jeśli do tego czasu nie dopełnili formalności - po tej dacie nadal będą mogli kierować pojazdami uprzywilejowanym OSP na zasadach dotyczących osób, które nigdy takiego zaświadczenia nie posiadały.

Niestety jest i zła wiadomość. Do dnia 4 stycznia 2016 roku osoby które nie posiadają zezwolenia wydanego przez starostę będą musiały ukończyć dodatkowy kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi według wymogów ustawy o kierujących pojazdami, a następnie uzyskać wydawane przez Starostę zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

Te osoby, które do tej pory uzyskały stosowne zezwolenie starosty nie będą miały obowiązku uczestniczenia w dodatkowym kursie dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.

Strażacki.pl

Czytaj również