Skarżysko-Kamienna

Nagrody Komendanta Głównego PSP dla członków Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Skarżysku- Kamiennej

Nagrody Komendanta Głównego PSP dla członków Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Skarżysku- Kamiennej

7 stycznia 2020 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej na uroczystej zbiórce przekazania służby odbyło się wręczenie nagród dla członków Specjalistycznych Grup Ratowniczych.

Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej st. bryg. Marcin Machowski po przyjęciu meldunku złożonego przez dowódcę JRG w Skarżysku-Kamiennej bryg. Jarosława Janowskiego odczytał decyzję Komendanta Głównego bryg. Andrzeja Bartkowiaka, który przyznał za duży wkład w realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Skarżysko”  oraz wysoki poziom wiedzy specjalistycznej nagrodę pieniężną dla dowódcy tej grupy st. kpt. Marcina Jasińskiego oraz jego zastępcy asp. sztab. Rafała Siedleckiego.

Decyzję o przyznaniu nagrody wyróżnionym funkcjonariuszom wręczył Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej, który prócz gratulacji życzył dalszego wzorowego wykonywania obowiązków służbowych w ramach funkcjonowania specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego „Skarżysko”. Do gratulacji i życzeń przyłączył się również zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej bryg. Andrzej Pyzik oraz koledzy wyróżnionych funkcjonariuszy.

W woj. świętokrzyskim funkcjonuje 7 specjalistycznych grup ratowniczych, w zakresie ratownictwa wysokościowego, technicznego wodno-nurkowego, chemiczno-ekologicznego oraz grupa poszukiwawczo-ratownicza.

Jedna z grup w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego utworzona została na bazie Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej, wchodząca w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP . Specjalistyczna grupa „Skarżysko” została powołana do prowadzenia działań związanych z likwidacją zdarzeń związanych z uwolnieniem niebezpiecznych substancji chemicznych zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu oraz mogących spowodować zagrożenia związane z degradacją naszego środowiska naturalnego, prowadząc do katastrof ekologicznych.

W skład grupy wchodzą:

  • ciężki samochód ratownictwa technicznego SCRt,
  • ciężki samochód gaśniczy GCBA5/40,
  • średni samochód ratownictwa chemicznego SRCHem,
  • samochód operacyjny Ford Ranger,
  • oraz 55 ratowników  przeszkolonych w zakresie zagrożeń o charakterze chemicznym i biologicznym.

Źródło:  KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

Strażacki.pl

7 stycznia 2020 roku w siedzibie Komendy Powia

Galeria

Czytaj również