Opole

Narada kadry kierowniczej PSP województwa opolskiego

Narada kadry kierowniczej PSP województwa opolskiego

W dniach 28-30 października 2019 roku odbyła się narada szkoleniowa kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych PSP woj. opolskiego oraz naczelników wydziałów Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu.

W naradzie uczestniczył Opolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Krzysztof Kędryk, wraz z zastępcami st. bryg. Arkadiuszem Kuśmierskim i bryg. Wojciechem Nawarą oraz wszyscy komendanci powiatowi/miejski PSP woj. opolskiego, a także naczelnicy wszystkich wydziałów KW PSP w Opolu.

Podczas narady omówiono następujące tematy:

 • omówiono wnioski z ćwiczeń organizowanych przez KW PSP w Opolu – „Las”, „Powódź”, „Przepompowywanie”,
 • omówiono wnioski z inspekcji gotowości operacyjnej JRG i sk kp/km PSP woj. opolskiego,
 • omówienie stwierdzonych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli operacyjnych w 2019 roku,
 • przedstawiono wady i zalety łączności dyspozytorskiej integrującej przewodowe i radiowe środki komunikacji,
 • przedstawiono statystykę wypadkowości za 1 półrocze 2019 roku,
 • przedstawiono analizę czynności kontrolno-rozpoznawczych,
 • omówiono egzekwowanie przepisów i odstępstwa w zakresie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru na terenie miasta/powiatu,
 • omówiono zabezpieczenia przeciwpożarowe lasów,
 • przedstawiono plany zakupów pojazdów i sprzętu w 2020 roku,
 • omówiono wypadki z udziałem pojazdów PSP,
 • przedstawiono nowe obowiązki wynikające z instrukcji organizacji łączności,
 • przedstawiono wnioski z budżetów komend,
 • przedstawiono realizację szkoleń podsumowujących,
 • przedstawiono realizacja szkoleń specjalistycznych na poziomie podstawowym, doskonalących oraz testów testów w komorze dymowej w 2020 roku,
 • przedstawiono dotacje dla OSP w 2019 roku,
 • przedstawiono realizację zakupów ubrań ochronnych dla strażaków PSP województwa opolskiego,
 • omówiono analizę z działań ratowniczych po wybuchu w kamienicy w Kędzierzynie-Koźlu,
 • omówiono analizę z działań ratowniczych po zasypaniu osób w miejscowości Schodnia,
 • omówiono inwestycję rozbudowy JRG Grodków i termomodernizacji KP PSP w Brzegu.

Narada połączona była ze szkoleniem „Komunikacja i dowodzenie dla kadry kierowniczej” w ramach projektu „Bezpieczne pogranicze”. Podczas szkolenia omówiono następujące tematy:

 • kompetencje lidera/dowódcy,
 • kształtowanie własnego autorytetu i zaufania podwładnych,
 • styl i kultura dowodzenia, a ich wpływ na relacje przełożony – podwładny,
 • sposoby kierowania zespołem,
 • konflikty w pracy zespołowej – rola lidera w zapobieganiu i rozwiązywaniu,
 • stres – natura zjawiska, od czego zależy nasza odporność, profilaktyka antystresowa,
 • konstruktywne i destruktywne procesy grupowe
 • profilaktyka antystresowa.

Źródło: KW PSP Opole 

Strażacki.pl

W dniach 28-30 października 2019 roku odbyła

Czytaj również