Kielce

Narada służb kontrolno– rozpoznawczych województwa świętokrzyskiego

Narada służb kontrolno– rozpoznawczych województwa świętokrzyskiego

W dniu 19 listopada 2020 r. odbyła się narada pracowników służb kontrolno-rozpoznawczych oraz komendantów sprawujących nadzór nad tymi służbami z terenu województwa świętokrzyskiego. Z uwagi na zagrożenie spowodowane wirusem SARS-CoV-2 narada została zorganizowana w formie wideokonferencji.

Naradę otworzył Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Piotrowski, który w swoim wystąpieniu omówił zadania realizowane w ramach prowadzonej działalności kontrolno-rozpoznawczej.

Naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego bryg. Sławomir Pietrzykowski dokonał podsumowania i oceny działalności kontrolno-rozpoznawczej prowadzonej przez komendy powiatowe i miejską PSP oraz omówił zmiany w przepisach prawa związanych z działalnością kontrolno-rozpoznawczą.

Pracownicy wydziału kontrolno-rozpoznawczego KW PSP Kielce oraz przedstawiciele komend powiatowych i miejskiej PSP w swoich wystąpieniach przedstawili następujące zagadnienia tematyczne:

  • Wymagania ochrony przeciwpożarowej dotyczące obiektów budowlanych przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów,
  • Wymagania formalno-prawne dotyczące instalacji fotowoltaicznych,
  • Symulator szkoleniowy w zakresie wykorzystania technicznych systemów przeciwpożarowych wspierających ewakuację ludzi z obiektów budowlanych,
  • Występujące problemy w realizacji zadań kontrolno-rozpoznawczych w komendach powiatowych i miejskiej PSP.

Naradę zakończono dyskusją podsumowującą przedstawione aspekty bezpieczeństwa pożarowego.

Strażacki.pl

W dniu 19 listopada 2020 r. odbyła się narada pracowników służb kontro

Czytaj również