Bolesławiec

Nowe pojazdy i sprzęt techniczny na wyposażeniu bolesławieckich strażaków

Nowe pojazdy i sprzęt techniczny na wyposażeniu bolesławieckich strażaków

W połowie grudnia 2019 roku. w Rynku Bolesławca odbył się uroczysty apel z okazji przekazania do użytku nowych pojazdów ratowniczo gaśniczych oraz zestawów ratownictwa technicznego. Komendant Powiatowy PSP w Bolesławcu bryg. Andrzej Śliwowski otwierając uroczystość powitał liczne grono gości wśród, których byli reprezentujący Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, Główny Specjalista bryg. Marek Hajduk oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu Pani Agnieszka Sokołowska.

Głównym celem uroczystości było przekazanie do użytkowania Komendzie Powiatowej PSP w Bolesławcu nowego pojazdu ratowniczo gaśniczego GBA 3/24 Scania o wartości 969 tys. zł., którego zakup finansowany był z środków :

  •  Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, – 289 tys. zł
  • Dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 375 tys. zł.
  • Dotacji z funduszu wsparcia PSP pozyskanych od jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych z terenu powiatu bolesławieckiego – 305 tys. zł.

Następnie jednostka OSP w Warcie Bolesławieckiej na swój użytek otrzymała nowy samochód ratowniczo gaśniczy GBA 3/30/5 Volvo o wartości 766 tys. zł., którego zakup finansowany był ze środków :

  • Dotacji Komendanta Głównego PSP dla jednostek OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego – 180 tys. zł.
  • Dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 240 tys. zł.
  • Środków własnych Gminy  Warta Bolesławiecka – 246 tys. zł.
  • Dotacji Urzędu Marszałkowskiego woj. dolnośląskiego w ramach konkursu : „Poprawa bezpieczeństwa na terenie woj. dolnośląskiego w roku 2019” – 100 tys. zł.

W dalszej części do użytkowania przekazano też 2 hydrauliczne zestawy ratownictwa technicznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Osiecznicy oraz w Przejęsławiu. Nowo pozyskany sprzęt do ratownictwa drogowego zakupiony został ze środków :

  •  Dotacji Komendy Głównej PSP dla jednostek OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego –  30  tys. zł.
  •  Dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek OSP – 42 tys. zł
  •  Środków własnych Gminy  Osiecznica – 58 tys. zł

W przekazaniu kluczy do pojazdów oraz symbolicznych aktów udział wzięli również Starosta Powiatowy Tomasz Gabrysiak oraz Wójt Gminy Warta Bolesławiecka Mirosław Haniszewski i Wójt Gminy  Osiecznica Waldemar Nalazek.

Źródło: KP PSP w Bolesławcu 
Foto: Janusz Wilk 

Strażacki.pl

W połowie grudnia 2019 roku. w Rynku Bolesła


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Galeria

Czytaj również