Kraj

Nowe standardy wyposażenia rat. med.

Nowe standardy wyposażenia rat. med.

Przedstawiamy wam zaktualizowane standardy wyposażenia zestawów ratownictwa medycznego dla jednostek KSRG. W opublikowanym przez KG PSP załączniku nr 3 znalazły się m.in. standardy nie tylko dla jednostek na poziomie podstawowym, ale także dla grup specjalistycznych i ratownika medycznego.

https://www.gov.pl/attachment/5b14ab4a-b461-4c1c-842f-3af6b33b0402

 

Strażacki.pl

Przedstawiamy wam zaktualizowane

Czytaj również