Kraj

Nowelizacja ustawy o OSP. Co się zmienia?

Nowelizacja ustawy o OSP. Co się zmienia?

Do Sejmu trafiła nowelizacja ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, która obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.

Co się zmienia?

 • Doprecyzowanie kim jest kandydat na strażaka ratownika OSP

  "
  Kandydatem na strażaka ratownika OSP może być strażak OSP w wieku od 16 do 18 lat, który za zgodą jednego z rodziców, opiekunów prawnych albo opiekunów faktycznych został dopuszczony do szkolenia podstawowego przygotowującego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych."

 • Uregulowanie kwestii ekwiwalentu 

  Strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny (...) Wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto.

 • Jednorazowe odszkodowanie takie samo dla ochotnika jak i zawodowca

  Strażakowi ratownikowi OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu i doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł szkodę w mieniu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie na takich samych zasadach jak w Państwowej Straży Pożarnej.

Projekt nowelizacji ustawy złożony został do Sejmu jako poselski, co nadaje mu większy priorytet. 

 

Strażacki.pl

Do Sejmu trafiła nowelizacja us

Czytaj również