Kraj

Nowi zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach, Oleśnie i Strzelcach Opolskich

Nowi zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach, Oleśnie i Strzelcach Opolskich

1 sierpnia 2022 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu obyła się uroczystość powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach -  bryg. mgr inż. Krzysztofa Muszyńskiego, na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnie -  bryg. mgr inż. Mariusza Droś, na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich -  bryg. mgr Piotra Zdziechowskiego.

Oficerowie otrzymali akty powołania z rąk Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu st. bryg. Krzysztofa Kędryka w obecności Komendantów Powiatowych PSP w Krapkowicach, Oleśnie i Strzelcach Opolskich.

Bryg. mgr inż. Krzysztof Muszyński służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1994 r. jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po jej ukończeniu został skierowany do Komendy Powiatowej PSP w Nysie w której zajmował kolejno stanowiska od dowódcy zastępu, aż do naczelnika wydziału operacyjno-szkoleniowego. W 2001 roku ukończył studia magisterskie na wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego uzyskując tytuł magistra, a następnie w 2017 r. studia podyplomowe na wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od 31 maja 2022 roku pełni służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, pełniąc obowiązki zastępcy Komendanta Powiatowego PSP - od 1 czerwca 2022 roku.

Bryg. mgr inż. Mariusz Droś służbę w pożarnictwie rozpoczął w 1997 roku jako słuchacz-podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w roku 2001 uzyskując stopień młodszego kapitana i tytuł inżyniera pożarnictwa. Od dnia 5 czerwca 2001 r. podjął służbę stałą w Komendzie Powiatowej PSP w Kłobucku na stanowisku młodszego specjalisty w wydziale kwatermistrzowsko-technicznym. W kolejnych latach drogi zawodowej zajmował stanowiska: specjalisty, starszego specjalisty, naczelnika wydziału operacyjnego oraz dowódcy jednostki ratowniczego-gaśniczej. Systematycznie podnosił swoje kwalifikacje uzyskując w 2003 r. tytuł magistra inżyniera pożarnictwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył również dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na Politechnice Częstochowskiej w Częstochowie w 2010 r. oraz dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie akademii przywództwa na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach w 2012 r. Z dniem 1 kwietnia 2022 r. przeniesiony służbowo do Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich gdzie pełnił obowiązki dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej. Z dniem 2 czerwca 2022 roku Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu powierzył bryg. mgr inż. Mariuszowi Drosiowi pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnie.

Bryg. mgr Piotr Zdziechowski służbę pożarniczą rozpoczął 1 września 1997 r. jako kadet w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
Po uzyskaniu kwalifikacji aspiranckich został przyjęty do służby stałej w CS PSP
w Częstochowie, gdzie przez ponad 12 lat związany był z działalnością dydaktyczną
i szkoleniową kolejnych pokoleń strażaków PSP i osób związanych z szeroko rozumianą ochroną przeciwpożarową. Z dniem 1 października 2011 r. decyzją Komendanta Głównego PSP został przeniesiony do dalszego pełnienia służby do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. Po uzyskaniu kwalifikacji oficerskich w zakresie kierowania działaniami ratowniczymi w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w 2013 r. objął stanowisko zastępcy dowódcy JRG, a w 2015 r. – dowódcy JRG. Od wielu lat, do momentu powołania przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich pełnił także nieetatową funkcję oficera prasowego KP PSP w Strzelcach Opolskich. Pasją Pana bryg. Piotra Zdziechowskiego jest służba pożarnicza, czego wyrazem jest jego duże zaangażowanie w działania na rzecz promocji ochrony przeciwpożarowej i kształcenia młodych pokoleń strażaków, zarówno zawodowych jak i ochotniczych.

Źródło:  KW PSP w Opolu 

Strażacki.pl

1 sierpnia 2022 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu obyła się uroczy

Galeria

Czytaj również