Nowy dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Nowy dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

29 kwietnia 2014 dotychczasowy zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Janusz Skulich został powołany przez Premiera RP Donalda Tuska na stanowisko dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Nominację wręczył minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz.

W roku 1982 rozpoczął naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w roku 1987, uzyskując stopień podporucznika pożarnictwa i tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. W tym samym roku rozpoczął służbę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach w wydziale prewencji. Od roku 1988 pełnił służbę w wydziale operacyjnym Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach. W roku 1997 został naczelnikiem Wydziału Planowania Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, a rok później zastępcą komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Nadzorował wydział operacyjny i prewencji. W roku 2002 został powołany na stanowisko śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. W roku 2004 ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w zakresie kontroli zapobiegania poważnym awariom w przemyśle. Wielokrotnie bezpośrednio uczestniczył i kierował akcjami ratowniczymi i ratowniczo-gaśniczymi, w tym największymi między innymi: gaszeniem pożaru lasu w 1992 roku, jaki miał miejsce w Kuźni Raciborskiej, akcją przeciwpowodziową 1997 roku w Raciborzu a także w roku 2002 akcją gaszenia pożaru zbiornika w Rafinerii w Trzebini.

W styczniu 2006 roku dowodził akcją ratowniczą po katastrofie budowlanej hali wystawowej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie, za co został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest także laureatem nagrody im. Jerzego Zimowskiego, przyznawanej przez Instytut Spraw Publicznych.

4 maja 2005 roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał nominację na stopień nadbrygadiera.

Od stycznia 2008 roku pełnił funkcję zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Janusz Skulich był także dowódcą przeprowadzonych w ostatnim okresie – w dniach 23-25.04.2014 r. największych od 40 lat ćwiczeń służb MSW.

Jest żonaty i ma syna.

Jego pierwszym zadaniem po objęciu funkcji szefa RCB będzie poprawa przepływu informacji pomiędzy Rządowym Centrum Bezpieczeństwa a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych.

{rsmediagallery tags="20140429_nowy_dyrektor_rzadowego_centrum_bezpieczenstwa"}

Strażacki.pl


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Czytaj również