Turek

Nowy GCBA 5,9/40/4 dla KP PSP w Turku

Nowy GCBA 5,9/40/4 dla KP PSP w Turku

4 października 2019 roku o godzinie 13 w KP PSP w Turku odbył się uroczysty apel związany z przekazaniem nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5,9/40/4 dla Komendy.

Samochód został zbudowany na podwoziu firmy MAN, natomiast zabudowę wykonała firma Stolarczyk z Kielc. Wóz posiada wbudowany zbiornik wody o pojemności 5900 l oraz zbiornik ze środkiem pianotwórczym o pojemności 600 l. Jest wyposażony w autopompę o wydajności 4000 l/min, linię szybkiego natarcia oraz maszt oświetleniowy. Nowy samochód jest przystosowany do poruszania się w trudnym terenie, poprzez możliwość załączenia napędu na 2 osie wraz z reduktorami.

Uroczystość była również okazją do przekazania 12 jednostkom OSP z terenu powiatu tureckiego włączonych w struktury KSRG, umów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dot. zadania ,,Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG”, na kwotę łączną 117,113 zł . Ponadto Prezes WFOŚIGW Pani Jolanta Ratajczak przekazała na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Turku umowę na zakup specjalistycznego sprzętu dot. dofinansowania w zakresie doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii w kwocie dofinansowania 20 000,00 zł. 

Za wzorowe wykonywanie zadań służbowych Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak wyróżnił nagrodami finansowymi funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Turku: Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko – Kadrowego  mł.bryg. Krzysztofa Kubiaka oraz Z-cę Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Kadrowego mł.kpt Jacka Erkierta.

Na zakończenie uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Turku podziękował samorządowcom, instytucjom oraz firmom zewnętrznym za udzielone wsparcie finansowe przy zakupie samochodu i wyposażenia go w niezbędny sprzęt poprzez przekazanie dofinansowań:

  • Powiat Turecki – dofinansowanie w kwocie 130.000 zł
  • Gmina Turek - dofinansowanie w kwocie 50.000 zł
  • Gmina Przykona - dofinansowanie w kwocie 50.000 zł
  • Gmina Malanów - dofinansowanie w kwocie 30.000 zł
  • Gmina Dobra - dofinansowanie w kwocie 30.000 zł
  • Gmina Kawęczyn - dofinansowanie w kwocie 30.000 zł
  • Gmina i Miasto Tuliszków - dofinansowanie w kwocie 30.000 zł
  • Gmina Władysławów – dofinansowanie w kwocie 30.000 zł
  • Firma MP Production Sp. zo.o.- dofinansowanie w kwocie – 15.000zł
  • Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek – dofinasowanie w kwocie – 8.000zł

Dodatkowo zakup samochodu został dofinansowany przez WFOŚiGW w Poznaniu kwotą 519,940 zł oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 210,000zł - Całkowity koszt zamówienia wyniósł 1.079,940 zł.

Źródło: KW PSP w Poznaniu 

Strażacki.pl

4 października 2019 roku o godzinie 13&n


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Galeria

Czytaj również