Poznań

Nowy pojazd do dekontaminacji przy zagrożeniach CBRNE dla KM PSP w Poznaniu

Nowy pojazd do dekontaminacji przy zagrożeniach CBRNE dla KM PSP w Poznaniu

25 lipca 2022 roku, odebrano samochód do dekontaminacji przy zagrożeniach CBRNE dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Pojazd stanowi wyposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego POZNAŃ 6.

Samochód został zbudowany na podwoziu SCANIA P410 z napędem 4x2 i kabiną przystosowaną do przewozu dwóch ratowników. Kompozytowa zabudowa pojazdu wykonana jest w sposób umożliwiający przeprowadzenie procesów dekontaminacyjnych ratowników zabezpieczonych ubraniami ochronnymi po przeprowadzonych działaniach, osób cywilnych w skażonej odzieży wierzchniej oraz wyposażenia wrażliwego, a cały proces dekontaminacji nadzorowany jest przez strażaków.

Samochód wyposażony jest m. in. w zewnętrzną kabinę dekontaminacyjną, podest ruchomy, środki ochrony indywidualnej ratowników, zestawy dekontaminacyjne, sprzęt pomiarowy przeznaczony do kontroli jakości prowadzonej dekontaminacji oraz rozszerzony zestaw do ratownictwa medycznego.

Wartość pojazdu wynosi 4 821 600,00 zł dofinansowany z projektu pn. „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: KM PSP w Poznaniu 

Strażacki.pl

25 lipca 2022 roku, odebrano sam

Galeria

Czytaj również