Warszawa

Odbiór skokochronów dla jednostek PSP woj. mazowieckiego

Odbiór skokochronów dla jednostek PSP woj. mazowieckiego

8 października 2020 roku przeprowadzone zostały procedury odbiorów 19 skokochronów dla jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP z terenu województwa mazowieckiego. Strażacy Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie oraz Ośrodka Szkolenia w Pionkach  KW PSP w Warszawie, w imieniu mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Jarosława Nowosielskiego, przekazali sprzęt jednostkom organizacyjnym PSP woj. mazowieckiego.

Procedura odbiorowa została podzielona na trzy części programowe, szkolenie zorganizowane przez Wydział Logistyczny Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie,  oraz część techniczną – odbiór faktyczny skokochronów.

Realizacja przedsięwzięcia została zainicjowana przez mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP w związku z przeprowadzoną analizą, której głównymi założeniami były m. in.:

  • konieczność doposażenia jednostek PSP w sprzęt ratowniczy,
  • możliwe do uzyskania oszczędności finansowe i aspekty organizacyjne,
  • minimalizacja wydatków związanych z serwisowaniem i przeglądami
    sprzętu,
  • kumulacja zakupu dla 19 jednostek PSP w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej,
  • wsparcie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie w zakresie realizacji kluczowego zadania.

Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pochodziły z Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie oraz środki finansowe zgromadzone na funduszu wsparcia PSP przekazane od jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego. 

Źródło:  KW PSP w Warszawie

Strażacki.pl

8 października 2020 roku przeprowadzone zostały procedury odbiorów 19 sk

Galeria

Czytaj również