Kraj

Prawie 249 mln unijnego dofinansowania na rozwój ratownictwa drogowego

Prawie 249 mln unijnego dofinansowania na rozwój ratownictwa drogowego

23 czerwca 2022 roku w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projektu "Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap V".

Całkowita wartość projektu to blisko 293 mln złotych, z czego wsparcie unijne projektu wyniesie prawie 249 mln złotych. Realizacja zadania obejmie okres dwóch lat i potrwa do IV kwartału 2023 roku.

Przedmiotem projektu jest doposażenie Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt do akcji ratowniczych w transporcie drogowym. W ramach projektu zostaną zakupione średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego, średnie samochody ratowniczo-gaśnicze z systemem piany sprężonej, samochody zaopatrzeniowe, średnie samochody ratownictwa technicznego oraz lekkie samochody rozpoznawczo-ratownicze dla specjalistycznych grup ratownictwa technicznego. W sumie 289 sztuk sprzętu, który zostanie rozdysponowany do jednostek PSP na terenie całego kraju.

„To jest kolejny, już piąty projekt, dotyczący wzmocnienia bezpieczeństwa na drogach. W całej perspektywie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zakupiono sprzęt dla straży pożarnej za kwotę ponad miliarda stu milionów złotych. Każda złotówka wydana na poprawę bezpieczeństwa to bardzo dobra inwestycja. Beneficjentem programu będą jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotnicze Straże Pożarne, które również skorzystają na projekcie, ponieważ otrzymają sprzęt wycofany z PSP”. - powiedział gen. brygadier Andrzej Bartkowiak komendant główny PSP.

Źródło: KG PSP 

Strażacki.pl

23 czerwca 2022 roku w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Galeria

Czytaj również