Kraj

Podpisanie umowy na dostawę koszul służbowych według nowego wzoru umundurowania

Podpisanie umowy na dostawę koszul służbowych według nowego wzoru umundurowania

W piątek 29 lipca 2022 r. w siedzibie Komendy Głównej PSP podpisana została umowa na dostawę koszul służbowych według nowego wzoru umundurowania, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2021, poz. 1795).

Jest to pierwsza umowa w ramach przetargu na umundurowanie, ogłoszonego przez KG PSP i obejmuje dostawę asortymentu dla strażaków jednostek PSP w całym kraju.

Źródło: Państwowa Straż Pożarna

Strażacki.pl

W piątek 29 lipca 2022 r. w sie

Galeria

Czytaj również