Podkarpacie

Podsumowanie 2019 roku na Podkarpaciu

Podsumowanie 2019 roku na Podkarpaciu

W 2019 roku podkarpaccy strażacy wyjeżdżali do ponad 29 tysięcy zdarzeń. Dwie trzecie z nich to tak zwane miejscowe zagrożenia, czyli interwencje niezwiązane z ogniem.

W zdarzeniach, do których byli wzywani zginęły 262 osoby.
W pożarach zginęły 23 osoby, a 163 trafiło do szpitali. Pozostałe ofiary śmiertelne to głównie ofiary wypadków drogowych, utonięć i śmiertelnego zatrucia czadem. Ponad trzem tysiącom siedmiuset rannym strażacy udzielili pomocy.

Jedna trzecia naszych interwencji to pożary – wśród nich ogromny odsetek stanowią pożary traw, nieużytków rolnych i obszarów leśnych oraz pożary w domach, mieszkaniach i zabudowaniach gospodarczych. Główne ich przyczyny to nieostrożność, nieprawidłowa obsługa urządzeń grzewczych lub niesprawnie działające urządzenia grzewcze. W przypadku pożarów traw głównymi przyczynami są podpalenia, nieostrożność w posługiwaniu się ogniem, czy wręcz bezmyślność lub lenistwo.

Ponad 19 tysięcy interwencji, do których zostali wzywani, to tak zwane miejscowe zagrożenia. Spektrum naszych działań w tych przypadkach jest ogromne. Strażacy działali również w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego, także byli wzywani praktycznie do każdego wypadku drogowego. 

Telefony na numery 998 to nie tylko zgłoszenia wypadków i pożarów. To także alarmy fałszywe, których zanotow\ano ponad 1200.

Źródło: KW PSP w Rzeszowie 

Strażacki.pl

W 2019 roku podkarpaccy strażacy wyjeżdżali

Czytaj również