Giżycko

Powołanie nowego Komendanta Powiatowego PSP w Giżycku

Powołanie nowego Komendanta Powiatowego PSP w Giżycku

24 listopada 2020 r. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Tomasz Komoszyński w obecności swojego zastępcy st. bryg. Adama Jastrzębskiego, wręczył mł. bryg. Tomaszowi Siemieniukowi akt powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Giżycku. Wręczenie odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.

Mł. bryg. Tomasz Siemieniuk rozpoczął służbę w Państwowej Straży Pożarnej  w 1997 r. jako słuchacz Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Po ukończeniu szkoły w 1999 r. został skierowany do ośrodka szkolenia w Łapach, gdzie zajmował stanowisko dowódcy zastępu, a od 2001 r. specjalisty ratownika. W 2002 r. został przeniesiony do Komendy Powiatowej PSP w Mońkach.

W komendzie powiatowej pełnił służbę m.in. na stanowisku młodszego inspektora i dowódcy zmiany. Systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. W 2009 r.  ukończył  magisterskie studia cywilne w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku, a w 2013 r. studia podyplomowe w SGSP w Warszawie dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi. W 2019 r. został mianowany na stanowisko  dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Mońkach.  30 września 2020 r. przejął obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Giżycku.

Źródło: KW PSP w Olsztynie 

Strażacki.pl

24 listopada 2020 r. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – nadb

Czytaj również