Prandocin-Iły

Poznaj naszą jednostkę - OSP Prandocin - Iły

Poznaj naszą jednostkę - OSP Prandocin - Iły

Początek jednostki datowany jest na 1968 rok. Stowarzyszenie założone zostało przez 6 członków, a po powstaniu OSP jej szeregi zasiliło 4 kolejnych druhów. Dziś siłą jednostki jest 18 druhów czynnych, 7 honorowych oraz 3 wspierających. Jednostka nie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. OSP działająca na terenie gminy w wydarzeniach świątecznych i kulturowych oraz w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Ochotnicy od początku do dyspozycji mieli murowaną remizę, której budowa rozpoczęła się już w 1967r. W 1998r. dobudowano do niej garaż, a 11 lat później strażnicę poddano termomodernizacji.

W 1970r. na stan jednostki trafiła pierwsza motopompa gaśnicza. Kolejny tego typu sprzęt pojawił się również w 1971, 1980 i 1990 roku.
Ochotnicy z ił, pierwszy samochód pożarniczy otrzymali w 1998 roku i był to Żuk. Niestety zły stan techniczny pojazdu sprawił, że 7 lat później został on ze złomowany. Wówczas zastąpiony został kolejnym żukiem. W 2009 roku, OSP Słomniki, przekazała użytkowanego przez siebie stara 244.

Od 2016 roku, do podziału bojowego jednostki włączony jest średni samochód gaśniczy Renault. Jego zakup możliwy był dzięki finansowaniu z UGiM Słomniki oraz środkom pozyskanym od partnerów OSP.  Rok 2019 OSP Prandocin-Iły zamknęło z liczbą 14 wyjazdów.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault:

Oznaczenie: GBA 3/23
Kryptonim radiowy: KF 327-95
Marka: Renault
Model: Midliner M210
Zabudowa: Sides 
Kabina: 1+1+3+4
Napęd: 4x4
Moc silnika: 210KM

Zbiornik wodny: 3000 l
Zbiornik środka pianotwórczego: 300l
Wydajność autopompy: 2300 l/min

Sygnalizacja świetlna:

 • Lampa zespolona LED - 1 sztuka
 • Lampy kierunkowe LED - 2 sztuki
 • Lampa pojedyncza LED Spirit - 1 sztuka

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • Generator Strobos STBS-150
 • Głośnik GP-150

 Wyposażenie m.in.:

 • Armatura wodno-pianowa
 • Agregat prądotwórczy
 • Motopompa pływająca Niagara
 • Drabina przystawna
 • Miotły, łopaty
 • Torba medyczna

Info/foto dzięki uprzejmości Kraków112

Strażacki.pl

Początek jednostki datowany jest na 1968 rok. Stowarzyszenie założone zo

Galeria

Czytaj również