Warszawa

Prezydent RP wręczy awans generalski w PSP

Prezydent RP wręczy awans generalski w PSP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadał stopień nadbrygadiera, starszemu brygadierowi Krzysztofowi Hejdukowi – Zastępcy Komendanta Głównego PSP.

Uroczystość wręczenia nominacji odbędzie się września 2020 roku w Pałacu Prezydenckim.

Źródło: KG PSP 
Foto: Archiwum KG PSP 

Strażacki.pl

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, zgodnie z ustawą o Pańs

Czytaj również