Łódź

Promesy dla na zakup 35 samochodów dla OSP woj. łódzkiego

Promesy dla na zakup 35 samochodów dla OSP woj. łódzkiego

19 czerwca w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi wręczono przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych woj. łódzkiego promesy na zakup 35 samochodów ratowniczo-gaśniczych. 

W swoim wystąpieniu, gospodarz uroczystości, st. bryg. Grzegorz Janowski łódzki komendant wojewódzki PSP podziękował wszystkim, dzięki którym uda się zrealizować zakup pojazdów dla OSP. Stronie rządowej reprezentowanej przez Wojewodę Łódzkiego, parlamentarzystom ziemi łódzkiej, przedstawicielom gmin i samym Ochotnikom za działania mając na celu poprawę bezpieczeństwa w naszym regionie.

Przewidywana wartość pojazdów to 32,7 mln zł. Całkowita suma dotacji to 25,7 mln zł, środki te pochodzą z NFOŚiGW, rezerwy MSWiA, dotacji dla jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), dotacji MSWiA dla jednostek spoza KSRG oraz środków z odpisów z firm ubezpieczeniowych będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP.

Źródło: KW PSP Łódź 

Strażacki.pl

19 czerwca w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

Czytaj również