Katowicach

SA PSP w Krakowie: Zagrożenia pożarowe obszarów leśnych - ćwiczenia

SA PSP w Krakowie: Zagrożenia pożarowe obszarów leśnych - ćwiczenia

W dniach 7 i 8 września 2021 roku kadeci turnusu XXX w ramach przedmiotu Profilaktyka w ochronie przeciwpożarowej wzięli udział w zajęciach wyjazdowych przeprowadzonych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Tematem przeprowadzonych zajęć były „Zagrożenia pożarowe obszarów leśnych”.

W pierwszym etapie odwiedzano lotnisko Aeroklubu Rybnickiego w dzielnicy Gotartowice, na którym stacjonuje samolot gaśniczy PZL M18 B Dromader. Pilot Bogdan Drenda przybliżył budowę oraz możliwości taktyczno – techniczne samolotu a Pan Krzysztof Boruń – główny specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Obronności z RDLP w Katowicach objaśnił zasady i warunki dysponowania samolotu do celów gaśniczych.

Druga część zajęć zrealizowana została w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, gdzie między 26 a 30 sierpnia 1992 roku miał miejsce największy pożar obszarów leśnych w Polsce oraz Europie Środkowej po II Wojnie Światowej. Kadeci na miejscu zapoznali się z przyczynami i skutkami tego katastrofalnego pożaru, odwiedzili leśną kaplicę św. Marii Magdaleny, którą strażacy obronili przed szalejącym żywiołem.

Równolegle kadeci zapoznawali się z działaniami profilaktycznymi związanymi z ochroną lasu przed pożarem: budową pasów przeciwpożarowych, zbiornikami na wodę do celów przeciwpożarowych, drogami pożarowymi oraz mieli możliwość wejścia na 35-metrową wieżę obserwacyjną stanowiącą część systemu ochrony przeciwpożarowej lasu.

W końcowej części zajęć został zapalony znicz na pomniku strażaków poległych podczas gaszenia pożaru lasu a pamięć o nich uczczono minutą ciszy.

Źródło: KW PSP w Krakowie 

Strażacki.pl

W dniach 7 i 8 września 2021 roku kadeci turnusu XXX w ramach przedmiotu P

Galeria

Czytaj również