Katowice

Śląscy terytorialsi podpisali porozumienie o współpracy ze strażakami

Śląscy terytorialsi podpisali porozumienie o współpracy ze strażakami

18 czerwca 2020 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski oraz Dowódca 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tomasz Białas podpisali porozumienie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach i 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Porozumienie określa między innymi zasady współpracy podczas realizacji zadań związanych ze zwalczaniem klęsk żywiołowych i likwidacją ich skutków, akcji poszukiwawczych oraz działań pomocniczych w trakcie gaszenia pożarów i likwidacji miejscowych zagrożeń. Ma również na celu rozwinięcie współpracy w zakresie doskonalenia zawodowego, w ramach której przewiduje się  wzajemne wykorzystywanie infrastruktury szkoleniowej, wymianę doświadczeń kadry instruktorskiej, jak i organizowanie wspólnych ćwiczeń i szkoleń.

W spotkaniu wzięli udział zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, członkowie Kolegium Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego oraz oficerowie 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej z sekcji operacyjnej i cywilno- wojskowej.

Podpisany dzisiaj dokument jest konsekwencją porozumienia zawartego 5 lutego 2020 roku, pomiędzy Komendantem Głównym PSP st. bryg. Andrzejem Bartkowiakiem, dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesławem Kukułą oraz Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem, które sformalizowało współpracę jaką Wojska Obrony Terytorialnej podejmują od początku powstania ze służbami podległymi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Źrodło: KW PSP Katowicach 

Strażacki.pl

18 czerwca 2020 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, Ś

Galeria

Czytaj również