Kraj

Spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej w Komendzie Głównej PSP

Spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej w Komendzie Głównej PSP

1 października 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie przedstawicieli central związków zawodowych z kadrą kierowniczą Komendy Głównej PSP w zakresie wypracowania zasad rozdziału dodatkowych środków finansowych na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby. 

Spotkaniu przewodniczył nadbryg. Marek Jasiński, który przedstawił i omówił cel spotkania.

W trakcie dyskusji omówiono warunki i kryteria, które powinny być wzięte pod uwagę przy rozdziale dodatkowych środków na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby. Podniesiona została również kwestia metodologii ustalania stanów minimalnych oraz liczby etatów w poszczególnych województwach.

W najbliższym czasie planowane jest kolejne spotkanie w tym obszarze.

Info:  KG PSP
Grafiak ilustrowna 

Strażacki.pl

1 października 2019 r. w Komendzie Głównej


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Czytaj również