Studia podyplomowe – inżynieria pożarowa budynków w Poznaniu

Studia podyplomowe – inżynieria pożarowa budynków w Poznaniu 

Nowy kierunek studiów z dziedziny pożarnictwa w Poznaniu. Studia podyplomowe są wynikiem współpracy i umowy pomiędzy Politechniką Poznańską i Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, przy inicjatywie i pomocy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Studia podyplomowe mają na celu kompleksowe przygotowanie kadry specjalistów przeciwpożarowych zatwierdzających projekty i potwierdzających bezpieczne wykonanie budynków oraz inżynierów pracujących w projektowaniu, wykonawstwie i użytkowaniu/zarządzaniu budynków i obiektów infrastrukturalnych. Studia prezentują wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne dla inspektorów bezpieczeństwa budynków w warunkach pożaru, istotnie rozszerzone jednak o wiedzę, umiejętności i postawy inżyniera budowlanego, zwłaszcza we wspólnym zakresie ich kompetencji, chcących poznać wiedzę z zakresu projektowania konstrukcji budowlanych według standardów Eurokod oraz umiejętności przeprowadzania symulacji komputerowych z różnymi modelami pożarów, oddymiania i ewakuacji w budynkach.

Opiekę merytoryczną i naukową nad studiami sprawują uczelnie wyższe PP i SGSP, a organizacyjną PP, SGSP i KWPSP. Program studiów został skonsultowany z samorządnymi stowarzyszeniami zawodowymi: Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP i Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa PZITB.


Studia składają się z dwóch semestrów. Łączna liczba zajęć programowych wynosi 240 godzin. W czasie studiów przewidziano 15 dwudniowych zjazdów odbywających się w soboty i niedziele, nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Zajęcia będą odbywać się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, seminariów/projektów w Politechnice Poznańskiej w Poznaniu - Campus Warta, ul. Piotrowo i w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie - laboratoria w Warszawie, ul. Słowackiego i w Ośrodku Szkoleniowym Warszawa-Wesoła, ul. Topolowa oraz w laboratorium pożarowym Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach k/Warszawy. Część zajęć będzie prowadzona w formie kształcenia na odległość (e-Learning).

Termin rozpoczęcia studiów w edycji 2014/2015: 14 marca, godz. 13oo-15oo, Poznań, TARGI BUDMA 2014. Rozpoczęcie zajęć Studiów Podyplomowych: 15 marca 2014, godz. 9oo, Politechnika Poznańska, Piotrowo 5, sala 139 (parter).

Studia kończą się uzyskaniem świadectwa wydawanego przez Politechnikę Poznańską i Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie (podwójny dyplom). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie zajęć objętych programem studiów, zdanie egzaminów przedmiotowych, przygotowanie i obrona pracy końcowej. Termin zakończenia studiów w edycji 2014/2015: 22 luty 2015, godz. 14oo.

Więcej informacji znajdziecie pod adresem: http://inzynieria-pozarowa.put.poznan.pl/

{rsmediagallery tags="20140209_nowe_studia_w_poznaniu"}

Źródło: inzynieria-pozarowa.put.poznan.pl

Strażacki.pl

Czytaj również