Warszawa

Szkolenia w ramach projektu Ratunek! Ratunek!

Szkolenia w ramach projektu Ratunek! Ratunek!

Po zakończeniu kilkuletniego cyklu szkoleń z zakresu pożarów wewnętrznych realizowanych dla wszystkich strażaków podziału bojowego, przyszedł czas na rozpoczęcie systemowych szkoleń w ramach projektu "Ratunek! Ratunek!".

Od ponad dwóch lat prowadzono prace nad szczegółami wdrożenia tego projektu, w ramach którego przeszkolony ma zostać każdy ze strażaków KM PSP m.st. Warszawy.

Dzięki zaangażowaniu grupy osób i przychylności władz KM powstał wspomniany projekt "Ratunek! Ratunek!" - obejmujący zagadnienia związane z bezpieczeństwem działań podczas pożarów wewnętrznych.

Jego głównym celem jest zwiększenie świadomości i umiejętności strażaków. Wychodząc naprzeciw aktualnym wyzwaniom i zagrożeniom, a także uregulowaniom prawnym, szkolenia w ramach projektu "Ratunek! Ratunek!" są realizowany tak, aby każdy ze strażaków poznał zasady wzywania pomocy, potrafił poradzić sobie w sytuacji zagrożenia jak również, aby każda JRG podczas swoich działań potrafiła realizować zadania rot asekuracyjnych.

Podczas szkoleń instruktorzy zwracają uwagę na przygotowanie strażaków do działań, kursanci poznają sposoby i metody radzenia sobie podczas pokonywania trudnych przeszkód. Ponadto realizowane są zagadnienia związane z monitorowaniem czasu pracy w aparatach ODO. Istotnym aspektem szkolenia jest również poznanie przez każdego z kursantów możliwości i ograniczeń własnego organizmu podczas pracy w aparatach ODO. Strażacy ćwiczą poruszanie się w trudnych przestrzeniach oraz metod radzenia sobie w sytuacji awarii aparatu.

Dodatkowo czynione są starania mające na celu przygotowanie wyspecjalizowanych zastępów zabezpieczających, przeznaczonych do asekuracji podczas działań ratowniczo-gaśniczych o znacznym rozmiarze, podczas których bezpieczeństwo ratowników jest priorytetem. 

W KM PSP m.st. Warszawy wyznaczono dwie JRG, które w przypadku takiej konieczności dysponują zastępy zabezpieczające na miejsce działań. Obsady wyznaczonych JRG zostały przeszkolone w ramach cyklu szkoleń związanych z ratowaniem strażaków przez strażaków: tworzeniem oraz realizacją zadań przez roty asekuracyjne, przygotowaniem sprzętu, technikami poszukiwania oraz wymianą źródła powietrza. 

Wypadki podczas akcji zdarzały się, zdarzają i prawdopodobnie będą się zdarzać, dlatego odpowiednie przygotowanie strażaków jest podstawą profesjonalnych i odpowiedzialnych działań.

Źródło: KM PSP w Warszawie 

Strażacki.pl

Po zakończeniu kilkuletniego cyklu szkoleń z zakresu pożarów wewnętrzn

Galeria

Czytaj również