Kielce

Szkolenie dyżurnych operacyjnych SK KM/ KP PSP woj. świętokrzyskiego

Szkolenie dyżurnych operacyjnych SK KM/ KP PSP woj. świętokrzyskiego

W dniach: 17, 18, 24 i 25 listopada br. przeprowadzony został cykl szkoleń dla dyżurnych operacyjnych stanowisk kierowania komendantów powiatowych/miejskiego PSP z terenu województwa świętokrzyskiego. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią szkolenie przeprowadzono w formie wideokonferencji.

Tematyka szkoleń obejmowała następujące zagadnienia:

 • sporządzanie informacji ze zdarzeń,
 • zasady ewidencjonowania zdarzeń w SWD PSP - wybrane zagadnienia,
 • sposób organizacji przetwarzania danych w SWD PSP,
 • identyfikacja przejazdów kolejowych na mapie ST,
 • archiwizacja komunikatów w SWD PSP,
 • stan realizacji mierników funduszu wsparcia,
 • udział komendantów i dowódców JRG w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
 • weryfikacja współrzędnych geograficznych w informacjach ze zdarzeń,
 • zmiany w strukturze Świętokrzyskiej Brygady Odwodowej,
 • inspekcje gotowości operacyjnej,
 • zasady ewidencjonowania zdarzeń w SWD PSP - lokalizacja medyczna.

Szkolenia osobiście nadzorował Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Piotrowski, który w swoich wystąpieniach podkreślił znaczenie stanowisk kierowania w koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych. Każdy z przeprowadzonych cykli zakończono dyskusją dotyczącą najistotniejszych zagadnień i problemów towarzyszących codziennej służbie dyżurnych operacyjnych stanowisk kierowania.

Źródło:  KW PSP w Kielcach

Strażacki.pl

W dniach: 17, 18, 24 i 25 listopada br. przeprowadzony zost

Galeria

Czytaj również