Krosno Odrzańskie

Termomodernizacja obiektów KP PSP w Krośnie Odrzańskim

Termomodernizacja obiektów KP PSP w Krośnie Odrzańskim

19 lutego 2021 r. Wojewoda Lubuski - Władysław Dajczak pozytywnie zaopiniował przedłożoną przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP aktualizację programów inwestycyjnych modernizacji obiektów należących do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim.

Całkowita wartość kosztorysowa modernizacji budynków i instalacji wyniesie ponad 3,6 mln zł. W ubiegłym roku ze środków funduszu wsparcia za kwotę 35 tys. zł wykonano programy funkcjonalno-użytkowe. W bieżącym roku zabezpieczono na ten cel kwotę 2,95 mln zł.

W ramach modernizacji budynków komendy wraz z jednostką ratowniczo-gaśniczą w Krośnie Odrzańskim wykonany zostanie między innymi generalny remont wnętrza budynku warsztatowo-magazynowego, gdzie zaplanowano szatnie z sanitariami oraz nowy układ pomieszczeń magazynowych. Wyremontowana zostanie również część garażowa jednostki ratowniczo-gaśniczej. Budynek od zewnątrz zostanie ocieplony, położona zostanie nowa struktura elewacyjna, wymienione zostaną bramy garażowe, drzwi oraz stolarka okienna. Pokrycie dachowe zostanie wymienione i docieplone. Na dachu budynku zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Obecny kocioł gazowy zostanie wymieniony na kocioł kondensacyjny wraz z instalacją hydrauliczną. Zostanie również wykonana kompleksowa wymiana oświetlenia na nowoczesne oświetlenie typu LED. Na placu manewrowym zostanie ułożona nowa nawierzchnia z kostki brukowej.

Natomiast w ramach modernizacji jednostki ratowniczo-gaśniczej w Gubinie odnowiona zostanie elewacja, w której zostaną uzupełnione ubytki i uszkodzenia oraz wykonana zostanie impregnacja i zabezpieczenie powłoki ceglanej. Zostanie również wymienione pokrycie dachowe z dociepleniem stropodachu nad częścią garażową. Stolarka okienna zostanie częściowo wymieniona na nową. Remontem objęte zostaną również klatki schodowe i korytarze. Kocioł gazowy zostanie wymieniony na kocioł kondensacyjny wraz z instalacją. Do ogrzewania zastosowana zostanie pompa ciepła, a oświetlenie zostanie wymienione na nowoczesne oświetlenie typu LED. Na terenie jednostki zamontowana zostanie dodatkowo instalacja fotowoltaiczna.

 Źródło: KW PSP Gorzów Wlkp. 

Strażacki.pl

19 lutego 2021 r. Wojewoda Lubuski - Władysław Dajczak pozytywnie zaopini

Czytaj również