Polska

#Tylko_u_nas - Nowe zarządzenia transportowe PSP

#Tylko_u_nas - Nowe zarządzenia transportowe PSP

W tym roku zostały zaktualizowane dwa zarządzenia transportowe dotyczące Gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych  Państwowej Straży Pożarnej.

Pierwszy dokument to ZARZĄDZENIE NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
Wydane zarządzenie określa: 
- sposoby korzystania ze sprzętu transportowego oraz prowadzenia ewidencji pracy tego sprzętu;

- metody utrzymywania sprawności technicznej sprzętu transportowego;

- sposoby uznawania sprzętu transportowego za zbędny oraz zagospodarowania tego sprzętu;

- sposób rozliczania zużycia paliw.

Przepisy zarządzenia nie dotyczą gospodarki transportowej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Całą treść zarządzenia można znaleźć na serwerze rządowym: link

 

 

Drugi dokument to ZARZĄDZENIE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 9 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, które wprowadza kilka zmian do ZARZĄDZENIA NR 1 oraz zawiera załączniki określające :
- Oznakowanie sprzętu transportowego i innego sprzętu mającego zastosowanie w gospodarce transportowej jednostek PSP

- Okresowa karta pracy pojazdu

- Okresowa karta pracy jednostki pływającej

- Normy eksploatacji sprzętu transportowego

- Okresowa karta pracy sprzętu transportowego

Zarządzenie dostepne jest na serwerze rządowym: link

Jedną z ciekawych rzeczy jaką możemy wyczytać w ZARZĄDZENIU NR 3 to zmienione czasookresy eksploatacji pojazdów pożarniczych w PSP.
Dla GBA nowy czasookres wynosi 8 lat, natomiast dla pojazdów takich jak GCBA, SLRR, SOp czasookres wynosi 10 lat. 
Jak dowiedział się NIEOFICJALNIE strażacki.pl, po tych okresach pojazdy mają być przekazywane sukcesywnie do OSP.

Strażacki.pl

W tym roku zostały zaktualizowane dwa zarządzenia transportowe dotyczące Gospodarki transportowej&Czytaj również