Lwów

Ukraińscy strażacy podnoszą swoje kompetencje dzięki Polskiej pomocy

Ukraińscy strażacy podnoszą swoje kompetencje dzięki Polskiej pomocy

Realne płomienie, wysoka temperatura i promieniowanie cieplne, a także emisja niebezpiecznej substancji. Takie warunki panowały podczas wrześniowych szkoleń ukraińskich strażaków.

Jest to kolejne działanie w ramach wdrażanego przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej, a finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP projektu, którego celem jest wzmocnienie sektora bezpieczeństwa i ochrony ludności na Ukrainie.

Symulacja naturalnych warunków pracy strażaków była możliwa dzięki wykorzystaniu  tzw. modułu gorącego trenażera. Jest to pomieszczenie przeznaczone do szkolenia strażaków w warunkach rzeczywistych –występują tu realne płomienie, wysoka temperatura i promieniowanie cieplne, a także emisja substancji niebezpiecznej. Następuje trening odporności psychicznej strażaka oraz nawyku pracy w bezpośredniej obecności różnego rodzaju zagrożeń. Poza praktycznymi umiejętnościami uczestnicy zajęć podnieśli swoje kompetencje z zakresu  samodzielnego prowadzenia szkoleń przy wykorzystaniu innowacyjnych stanowisk ratowniczych. 

Szkolenie odbyło się we Lwowie, w dniach 14-15 września 2020 r. Wzięli w nim udział ukraińscy ratownicy – instruktorzy, przedstawiciele Czerkaskiego Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla, Narodowego Uniwersytetu Obrony Cywilnej Ukrainy w Charkowie, a także Wyższej Szkoły Zawodowej Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia w Winnicy. 

Ścisła współpraca pomiędzy polskimi i ukraińskimi strażakami trwa od ponad dekady. Zrealizowano szereg projektów, które obejmowały specjalistyczne szkolenia m.in. z zakresu bezpieczeństwa ratowników, ratownictwa chemicznego, ekologicznego, wodnego, czy drogowego. Przekazano specjalistyczny sprzęt, unikatową aparaturę pomiarową oraz wyposażenie dla ratowników. W ostatnich latach koncentrowano się na komponencie szkoleniowym połączonym z jednoczesnym wzbogaceniem zasobów i infrastruktury dydaktycznej. Opracowano i wdrożono program szkolenia członków służb ratowniczych Ukrainy oraz strażaków – ochotników. We Lwowie powstało nowoczesne mobilne centrum szkoleniowe dla strażaków - modułowy trenażer ratowniczy. Jeszcze w tym roku podobne, choć mniejsze, bo składające się tylko z tzw. modułu gorącego, trenażery zostaną przekazane do Charkowa, Czerkas i Winnicy. Staną się one zalążkiem do powstania regionalnych centrów szkolenia ratowniczego. Zajęcia poprowadzą w nich przeszkoleni właśnie instruktorzy.

Źródło: gov.pl

Strażacki.pl

Realne płomienie, wysoka temperatura i promieniowanie ciepln

Galeria

Czytaj również