Kraj

Uzgodniono zasady rozdziału podwyżek uposażeń funkcjonariuszy PSP

Uzgodniono zasady rozdziału podwyżek uposażeń funkcjonariuszy PSP
We wtorek 5 października 2021 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z przedstawicielami central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej.
 
Przedmiotem spotkania było omówienie działań przygotowawczych do wejścia w życie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy, o których mowa w porozumieniu z 24 września 2021 r. zawartym przez Ministra MSWiA oraz przedstawicieli związków zawodowych.
 
Omówiono zasady rozdziału podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w wysokości przeciętnie 624,94 zł brutto na etat (wraz z równowartością 1/12 nagrody rocznej – 677 zł), planowanych od 1 stycznia 2022 r.
 
W toku dyskusji ustalono, że od 1 stycznia 2022 r. podwyżka obejmie wszystkich strażaków w kwocie podwyżki stawki dodatku za stopień wynoszącej 550 zł dla każdego stopnia.
Strony doszły do porozumienia, przychylając się do wniosku Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, o uwzględnienie także wolnych środków na regulacje w innych składnikach uposażenia w równej kwocie 74,94 zł na etat miesięcznie - rozdział tej kwoty wymaga uzgodnienia z właściwymi organizacjami związków zawodowych.
 
Źródło: KG PSP 
Strażacki.pl

We wtorek 5 października 2021 r. w Komendzie Głównej PaństCzytaj również