Kraj

[VIDEO] Nie zastawiaj drogi pożarowej i dojazdowej

[VIDEO] Nie zastawiaj drogi pożarowej i dojazdowej

Rozpowszechnienie tego materiału ma na celu zwiększenie świadomości ludzi o zagrożeniu wynikającym z blokowania dróg dojazdowych i pożarowych do budynków, a także o konsekwencjach nieprawidłowego parkowania. Drogi te mają umożliwiać dojazd służbom ratowniczym i podjęcie działań ratujących życie, zdrowie i mienie.

"Nie odbieraj sobie i innym szansy na ratunek"

 

Źrodło: KM PSP Tychy/ 112Tychy
Foto: Screen FB

Strażacki.pl

Rozpowszechnienie tego materiału ma na celu z

Czytaj również