Kraj

[VIDEO] Wstąp w szeregi Państwowej Straży Pożarnej!

[VIDEO] Wstąp w szeregi Państwowej Straży Pożarnej!

Film promujący wstąpienie do służby w Państwowej Straży Pożarnej, zrealizowany przez KW PSP w Gorzowie Wlkp.

Szukasz ciekawej pracy?

Chcesz nieść pomoc innym?

Wiadomo nie od dziś, że o byciu strażakiem marzy wielu małych chłopców, a dlaczego?

Bo ten zawód kojarzy się z prestiżem i renomą.

Jest to praca o  bardzo zróżnicowanym charakterze. Strażacy nie tylko gaszą pożary, również niosą pomoc przy wypadkach drogowych, likwidacji miejscowych zagrożeń o charakterze chemicznym, radiologicznym, ekologicznym, prowadzą działania na akwenach,
jak i na wysokości. Działania niejednokrotnie prowadzone są w różnych warunkach atmosferycznych w deszczu, upale czy na mrozie.

Strażakiem może zostać osoba, która cechuje się odpowiednim stanem zdrowia i kondycją fizyczną.

Ponieważ strażacy pracują najczęściej w grupie, ważna jest umiejętność pracy zespołowej.

Chcąc dostać się do Państwowej Straży Pożarnej, przyszły kandydat musi być obywatelem Polski oraz nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Co więcej, musi korzystać z pełni praw publicznych, a także posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

Jak wstąpić w nasze szeregi?

Można obrać jedną z dwóch dróg:

  • służbę przygotowawczą lub
  • służbę kandydacką

Służba przygotowawcza to tzw. “nabór z ulicy”, czyli ogłoszenia o naborze umieszczone
na stronie internetowej przez poszczególne komendy powiatowe (miejskie) PSP.

Drugą możliwością podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest ukończenie służby kandydackiej w jednej ze szkół PSP kształcących w systemie dziennym (stacjonarnym).

Sprawdź najnowsze nabory! 

Źródło: PSP

Strażacki.pl

Film promujący wstąpienie do służby w Państwowej Straży Pożarnej, zr

Czytaj również