Warszawa

VII posiedzenie polsko-ukraińskiej komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń

VII posiedzenie polsko-ukraińskiej komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń

W dniach 28-30 października br. w Warszawie odbyło się VII posiedzenie komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń, działającej w ramach Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej. Spotkaniu ze strony ukraińskiej przewodniczył Ruslan BILOSHITSKIJ  – pierwszy zastępca szefa Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, natomiast stronie polskiej przewodniczył nadbryg. Tadeusz JOPEK – zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. W spotkaniu wzięli również udział komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej: z Lublina st. bryg. Grzegorz Alinowski i Rzeszowa nadbryg. Andrzej Babiec oraz przedstawiciele Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, a także Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Podczas posiedzenia podsumowano współpracę w ciągu ostatniego roku, w tym w ramach INSARAG, a także omówiono kierunki i perspektywy rozwoju współpracy służb ratowniczych Polski i Ukrainy w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności, a także w zakresie wykorzystania międzynarodowej pomocy technicznej, współdziałania w ramach programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz inicjatywy Polska Pomoc. Przy okazji posiedzenia komisji goście zagraniczni złożyli wizytę w Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej, przy JRG V w Warszawie, a także zapoznali się z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi Stadionu Narodowego.

Podczas spotkania przewodniczący delegacji podpisali Protokół VII posiedzenia komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń oraz propozycję zapisu do Protokołu kolejnego posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej.

Na zakończenie delegację ukraińską przyjął komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski. Podczas niego przewodniczący strony ukraińskiej Ruslan BILOSHITSKIJ podziękował komendantowi głównemu PSP za gościnne przyjęcie,  możliwość wymiany doświadczeń, określenie kierunków dalszej współpracy oraz możliwość zwiedzenia Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej.

Źródło: KG PSP

Strażacki.pl

W dniach 28-30 października br. w Warszawie o

Galeria

Czytaj również