Kraj

Wideokonferencja komendanta głównego PSP w sprawie dofinansowań dla jednostek OSP w 2021 r.

Wideokonferencja komendanta głównego PSP w sprawie dofinansowań dla jednostek OSP w 2021 r.

31 marca 2021 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się wideokonferencja, w której udział wzięli: komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Andrzej Bartkowiak wraz z zastępcami, nadbryg. Krzysztofem Hejdukiem oraz nadbryg. Adamem Koniecznym; dyrektor Biura Finansów, st. bryg. Małgorzata Ochman; zastępca dyrektora Biura Logistyki, bryg. Grzegorz Cap; naczelnik Wydziału Dotacji dla OSP, bryg. Jarosław Kociołek oraz przedstawiciele komend wojewódzkich i komend miejskich/powiatowych PSP realizujący zadania związane z dotacjami dla jednostek OSP.

Podczas wideokonferencji omówiono m.in.:

  • zasady udzielania oraz zakres rzeczowy dotacji dla jednostek ochotniczych straży pożarnych w 2021 r. w ramach realizacji zadań publicznych pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” oraz „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”;
  • zasady udzielania, zakres rzeczowy, termin realizacji zadania publicznego pn. „Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”. Jednostki OSP, które zadeklarowały gotowość dowożenia osób do punktów szczepień, otrzymają ze środków Funduszu dofinansowanie w kwocie 5 tys. zł;
  •  informację o odstąpieniu w 2021 r. od dofinansowania organizacji obozów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Środki zostaną przekazane do jednostek jak w latach ubiegłych, przy czym przeznaczone będą na zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych, zakup umundurowania i wyposażenia dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Powyższe związane jest z panującą pandemią, która na chwilę obecną stawia pod znakiem zapytania, czy w ogóle takie obozy będą mogły się odbyć w bieżącym roku. 

Opracowanie: Zespół prasowy KG PSP

Strażacki.pl

31 marca 2021 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyłGaleria

Czytaj również