Kraj

Wizyta strażaków z Francji w KW PSP w Gorzowie Wlkp.

Wizyta strażaków z Francji w KW PSP w Gorzowie Wlkp.

30 października br. Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. bryg. Patryk Maruszak, dzięki uprzejmości dh Edwarda Fedko Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, przyjął delegację strażaków z francuskiego departamentu le Lot, której przewodniczył płk. Yves Marcoux, zastępca dyrektora  Departamentalnego Centrum Pożarnictwa i Ratownictwa.

W spotkaniu udział wzięli również: 

- ze strony francuskiej:  ppłk. Virgile Moreau – kierownik grupy zabezpieczenia technicznego i mienia, kpt. Victor Vaz – zastępca kierownika działu wolontariatu i obrony cywilnej jednostki w Catus, kpt. Philippe Deltour – przewodniczący Departamentalnego Związku Strażaków le Lot;

- ze strony Państwowej Straży Pożarnej:  mł. bryg. Piotr Jankowiecki – Komendant Miejski PSP w Zielonej Górze, mł. bryg. Krystian Kosela – zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. oraz st. kpt. Magdalena Bilińska – z-ca naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru w KW PSP w Gorzowie Wlkp.

- ze strony Zarządu OW ZOSP RP woj. lubuskiego: dh Edward Fedko - Prezes Zarządu oraz dh Lech Cabel i dh Piotr Radny – członkowie Prezydium Zarządu.

Celem wizyty było wzajemne zapoznanie się ze strukturą organizacyjną formacji strażackich. Goście z Francji mieli okazję pozyskać wiedzę na temat struktury organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej  w Polsce oraz zasad funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na przykładzie województwa lubuskiego. Lubuski Komendant Wojewódzki PSP omówił funkcjonowanie systemu z uwzględnieniem zagrożeń na terenie naszego województwa, działających grup ratownictwa specjalistycznego oraz przygotowania lubuskich strażaków do działań międzynarodowych.  Jednocześnie spotkanie posłużyło wymianie informacji nt. funkcjonowania zawodowej i ochotniczej straży we Francji na podstawie departamentu le Lot z podkreśleniem różnic i podobieństw między obiema formacjami: polską i francuską. Na uwagę zasługuje fakt, że podobnie jak w woj. lubuskim specyfika zagrożeń departamentu związana jest z dużym zalesieniem obszaru.

Źródło: KG PSP 

Strażacki.pl

30 października br. Lubuski Komendant Wojewó

Czytaj również