Kraj

Wkrótce Dzień Strażaka - funkcjonariusze PSP otrzymają awanse służbowe

Wkrótce Dzień Strażaka - funkcjonariusze PSP  otrzymają awanse służbowe

W najbliższy wtorek 4 maja, jak co roku wszyscy strażacy będą obchodzić swoje święto. Przy tej okazji tradycyjnie funkcjonariuszom PSP nadane zostaną awanse w stopniach.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał w roku bieżącym: 369 awansów na pierwszy stopień oficerski, w tym: 91 dla dziennych absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, które zostaną wręczone podczas promocji oficerskiej w dniu 4 maja; 164 dla absolwentów zaocznych SGSP oraz 114 dla funkcjonariuszy, którzy ukończyli przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania: stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO) lub stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPK). Ponadto, Minister SWiA przyznał 1084 awanse na kolejne stopnie w korpusie oficerskim oraz 2 awanse na pierwszy stopień aspirancki.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał 948 awansów w korpusie aspiranckim dla funkcjonariuszy wszystkich jednostek organizacyjnych PSP. Ponadto, w korpusie podoficerskim Komendant przyznał awanse 7 funkcjonariuszom pełniącym służbę w KG PSP.

Awanse w korpusie podoficerskim dla funkcjonariuszy komend wojewódzkich oraz powiatowych i miejskich PSP nadane zostaną przez komendantów wojewódzkich PSP.

Awanse w korpusie szeregowych PSP będą nadane przez komendantów poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP tj. przełożonych uprawnionych do mianowania na stanowiska służbowe.

Źródło: KG PSP

Strażacki.pl

W najbliższy wtorek 4 maja, jak co roku wszyscy strażacy będą obchodzi

Galeria

Czytaj również