Ryki

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę siedziby KP PSP w Rykach

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę siedziby KP PSP w Rykach

4 października 2019 r. w Rykach odbyły się uroczystości związane z podpisaniem i wmurowaniem aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Rykach wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą.

Budowa nowej siedziby komendy przy ul. Lubelskiej ruszyła jesienią 2018 roku. Wcześniej działkę pod budowę przekazał bezpłatnie Urząd Miasta Ryki. Zakończenie inwestycji planowane jest jesienią 2020 roku. Środki na realizację inwestycji pochodzą z rządowego „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

Uchwalona w 2016 r. ustawa wprowadzająca „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” stworzyła realną szansę budowy dla KP PSP Ryki nowych obiektów strażnicy, na większej i lepiej zlokalizowanej działce. W 2017 roku została wykonana kompleksowa dokumentacja projektowa i techniczna budowy strażnicy oraz uzyskano decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Koszt inwestycji to prawie 17 mln zł.

Foto/info: KP PSP w Rykach/ KG PSP 

Strażacki.pl

4 października 2019 r. w Rykach odbyły się

Galeria

Czytaj również