Bydgoszcz

Wręczenie decyzji nowym dowódcom pododdziałów COO

Wręczenie decyzji nowym dowódcom pododdziałów COO

1 czerwca 2021 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr2 w Bydgoszczy odbyło się wręczenie decyzji o odwołaniu i powołaniu dowódców pododdziałów Centralnego Odwodu Operacyjnego.

Decyzję o odwołaniu z funkcji Dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Bydgoszcz odebrał mł. bryg. Tomasz Czajka, który został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Bydgoszczy.

Decyzję o odwołaniu z funkcji zastępcy dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Bydgoszcz odebrał mł. bryg. Piotr Stepka, który objął stanowisko Dowódcy JRG4 w Bydgoszczy.

Decyzje powołujące do pełnienia funkcji dowódców pododdziałów Centralnego Odwodu Operacyjnego otrzymali:

- st. kpt. Krzysztof Bąk - Dowódca Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Bydgoszcz,

- st. kpt. Marek Jabłoński – Zastępca Dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Bydgoszcz, powołanie do pełnienia funkcji koordynatora wojewódzkiego ratownictwa wysokościowego,

- asp. sztab. Jacek Zakórzewski – Dowódca Specjalistycznej Grupy Ratownictw Chemiczno-Ekologicznego Bydgoszcz,

- st. kpt. Mariusz Kaszyński - Zastępca Dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Bydgoszcz,

- st. kpt. Karol Smarz – Zastępca Dowódcy 2 Kompanii Gaśniczej Bydgoszcz.

Źródło: KM PSP w Bydgoszczy 

Strażacki.pl

1 czerwca 2021 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr2 w Bydgoszczy odby

Czytaj również