Kraj

Wyznaczenie wojewódzkich koordynatorów PSP ds. ratownictw specjalistycznych w KSRG woj. mazowieckiego

Wyznaczenie wojewódzkich koordynatorów PSP ds. ratownictw specjalistycznych w KSRG woj. mazowieckiego

14 stycznia 2022 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie odbyło się wręczenie rozkazów wyznaczających wojewódzkich koordynatorów PSP ds. ratownictwa specjalistycznego w ksrg dla poszczególnych dziedzin ratownictwa.

W spotkaniu uczestniczyli, m.in.:

 • nadbryg. Jarosław Nowosielski - Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP,
 • st. bryg. Artur Gonera - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • bryg. Roman Krzywiec - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP m. st. Warszawy,
 • st. bryg. Jacek Gaczkowski - Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie,
 • bryg. Robert Sałek Naczelnik Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Potrzeba wyznaczenia koordynatorów wojewódzkich wynika z nowelizacji zasad organizacji ratownictwa specjalistycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym dla poszczególnych dziedzin ratownictwa.

Głównym zadaniem koordynatorów jest:

 • analizowanie stanu gotowości poszczególnych grup ratownictwa specjalistycznego (SGR),
 • weryfikacja działań ratowniczych i potrzeb szkoleniowych,
 • organizacji ćwiczeń SGR,
 • udział w przedsięwzięciach organizacyjno-operacyjnych SGR.

Na przedmiotowych Koordynatorów wyznaczeni zostali:

 • mł. bryg. Paweł Szymanek – ratownictwo chemiczne i ekologiczne,
 • mł. bryg. Łukasz Panasiuk – ratownictwo wodne,
 • mł. bryg. Grzegorz Kozioł – ratownictwo wysokościowe,
 • st. kpt. Łukasz Satała – ratownictwo techniczne,
 • st. kpt. Jarosław Wojtkowski – działania poszukiwawczo-ratownicze.

Źródło: Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Strażacki.pl

14 stycznia 2022 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży PożarnejGaleria

Czytaj również