Kraj

Zachowanie podczas jazdy alarmowej. Przypominamy

Zachowanie podczas jazdy alarmowej. Przypominamy

W przypadku OSP, w trakcie alarmowania oraz jazdy alarmowej strażacy są zobligowani do przestrzegania określonych reguł, a także muszą się stosować do rozkazów wydanych przez dowódcę. Strażak, który jako pierwszy przybywa do remizy, otwiera i zabezpieczania przed zamknięciem bramę garażową. Powinien także  kierować czynnościami przygotowawczymi do wyjazdu do w chwili przybycia dowódcy.

Kierowca posiadający uprawnienia - uruchamia samochód i czeka na rozkaz odjazdu. Dowódca po sprawdzeniu, że wszystko zostało przygotowane do wyjazdu, daje komendę pozwalając na wyjazd. Podaje także kierowcy adres i drogę dojazdu oraz wydaje rozkaz: "Odjazd". Po przybyciu na miejsce zdarzenia, wskazuje kierowcy miejsce zatrzymania samochodu. 

Uczestniczący w akcji strażacy zajmują miejsca w wozie w określonym porządku. Podczas jazdy do pożaru strażacy mają obowiązek zachowywać bezwzględny spokój, nie prowadząc zbędnych rozmów.

W czasie jazdy nie wolno:

 • rozmawiać z kierowcą
 • stać na stopniach, błotnikach lub na dachu pojazdu (zbiornika wody)
 • otwierać drzwi kabiny
 • wychylać się przez okna kabin
 • palić tytoniu
 • wskakiwać lub wyskakiwać z pojazdu
 • opuszczać kabiny załogi bez wyraźnego rozkazu dowódcy sekcji.

Kierowca korzysta z uprawnień przysługujących pojazdom uprzywilejowanym, przy czym należy zaznaczyć, że szybkość pojazdu powinna gwarantować pełne bezpieczeństwo przede wszystkim ludzi i sprzętu.

Nie można ponaglać kierowcy do zwiększania prędkości jazdy. Z kolei dowódca może wydać polecenie zmniejszania prędkości w przypadku lekceważenia niebezpieczeństwa przez kierowcę. W drodze powrotnej z akcji, kierowcę obowiązują wszystkie przepisy wynikające z "Prawa o ruchu drogowym".

Ważne informacje: 

 • w kabinie załogi nie może znajdować się więcej osób niż jest w niej miejsc stałych
 • nie można dopuścić do tego, aby w składzie sekcji znaleźli się członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych lub osoby przypadkowe
 • w kabinie kierowcy może znajdować się wyłącznie kierowca i dowódca sekcji
 • jeżeli warunki siedziby nie uniemożliwiają bezpieczne zajęcie miejsc w pojazdach, czynność tę należy wykonać poza budynkiem strażnicy, w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo
 • zajęcie miejsc odbywa się w kolejności ustalonej regulaminem sekcji, w przypadku jego nieopracowania strażacy zajmujący środkowe miejsca w kabinie wsiadają jako pierwsi, a na końcu ci, którzy mają miejsca przy drzwiach
 • jako ostatni zajmuje miejsce dowódca sekcji, który wydaje rozkaz wyjazdu kierowcy

 Grafika ilustrowana 

Strażacki.pl

W przypadku OSP, w trakcie alarmowania oraz ja


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Galeria

Czytaj również