Kraj

Zakładowa Straż Pożarna VW Crafter we Wrześni

Zakładowa Straż Pożarna VW Crafter we Wrześni

Dziś przedstawiamy Wam wyjątkowy reportaż, bo dotyczący Zakładowej Straży Pożarnej mieszczącej się w Zakładzie Produkcyjnym VW Crafter we Wrześni, gdzie produkowany jest model VW Crafter oraz MAN TGE.

Zakładowa Straż Pożarna VW Crafter organizacyjnie podlega pod Dział Ochrony Przeciwpożarowej VW Polska. Jest to jedyna ZSP w strukturze organizacyjnej VW Polska. Inne zakłady produkcyjne posiadają Grupy Prewencji Pożarowej.

Jednostką ZSP VW Crafter, kierują dwie osoby:

Komendant ZSP – Grzegorz Gralewicz

Inspektor ZSP – Grzegorz Orłowski

Jednostka ZSP została powołana we wrześniu 2016 roku, bazując na ustawie o ochronie przeciwpożarowej, regulaminie zakładowej straży pożarnej VW Poznań, w porozumieniu z KW PSP Poznań oraz po otrzymaniu pozytywnej decyzji od MSWiA.

Rejonem chronionym przez ZSP VW Crafter jest teren o powierzchni około 220 hektarów, gdzie znajdują się ogromne hale produkcyjne o wysokościach nawet 15 i 25 metrów. Najdłuższy kompleks hal, wynosi prawie 1 kilometr.

Do zadań ZSP należy:

- współpraca z działami fachowymi zajmującymi się planowaniem nowych przedsięwzięć w celu zaplanowania właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego

- realizacja przeglądów infrastruktury i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu

- realizacji przeglądów mobilnego sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

- prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych

- wypełnienie wymogów prawnych, koncernowych oraz ubezpieczyciela

- nadzorowanie prac pożarowo niebezpiecznych w miejscach o szczególnym zagrożeniu pożarowym

- chronienie zakładu przed przestojem produkcyjnym

- współpraca z ochroną środowiska


Szczególnym zadaniem, odróżniającym strażaków ZSP VW jest prowadzenie codziennych przeglądów urządzeń przeciwpożarowych i infrastruktury przeciwpożarowej, do których należą m.in. kurtyny dymowe, bramy przeciwpożarowe, klapy dymowe, czujki dymu itd. Przeglądy te są przeglądami bieżącymi. Łączna ilość urządzeń podlegających przeglądom wynosi 99.383 urządzenia.

Przeglądy roczne tych urządzeń wykonywane są przez firmy zewnętrzne, jednak strażacy również biorą w nich udział.

W zakresie codziennego dozoru zalicza się także, regularne obchody hal [wraz z koleżankami i kolegami z działu BHP] i obserwacja jak wykonywane są prace pod względem pożarowym i czy drogi ewakuacyjne nie są zastawiane.

Najnowszym zadaniem, jakie zostało narzucone strażakom ZSP VW Crafter to prowadzenie pomiarów temperatury baterii litowo-jonowych HV, znajdujących się w miejscu składowania.

Obecnie w szeregach ZSP VW Crafter pracuje 32 strażaków (w tym jedna kobieta).

Strażacy pracują na 4 zmianach (w systemie 12/24 i 12/48).

Stanowiska, jakie obejmują strażacy to:

- ratownicy

- kierowcy-ratownicy

- z-ca dowódcy plutonu

- dowódca plutonu

Służba w ZSP CW Crafter zaczyna się o godzinie 06:00 i trwa do godziny 18:00. Następnie od 18:00 do 06:00. Zmiana służby odbywa się na tych samych zasadach co w PSP (strażacy ZSP mają także swój dzwon) z tego względu, że każdy strażak posiada kwalifikacje strażaka-ratownika PSP. Dowódcy plutonu i ich zastępcy posiadają kwalifikacje technika pożarnictwa.


Strażacy ZSP nie poprzestają na jednych kwalifikacjach, dlatego też uczestniczą w szkoleniach wewnętrznych, ale także w szkoleniach zewnętrznych m.in. z zakresu pożarów wewnętrznych, ratownictwa wysokościowego, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz w zgrywających manewrach wspólnie z PSP.

Również strażacy przeprowadzili duże manewry zgrywające pod kątem wystąpienia zdarzenia z dużą ilością poszkodowanych.


Na wyposażeniu Jednostki ZSP znajduje się:

- GBA na podwoziu Scania ze zbiornikiem na wodę 3000 litrów i autopompą o wydajności 1600l/min

- lekki pojazd ratowniczo-gaśniczy na podwoziu VW Crafter

- wentylator dużej wydajności z możliwością podawania mgły wodnej. Wydajność powietrza 200.000m3/h i ilości wydajności wodnej 180l/min przy 6 bar

- przyczepka pompowa

- 1 kontener duży do zalewania pojazdu elektrycznego

- 3 kontenery małe na baterie HV


Nie tylko strażacy ZSP VW Crafter zajmują się czynnościami zawodowymi, ale także biorą udział w wielu wewnętrznych i zewnętrznych zawodach sportowych i medycznych. Największym sukcesem strażaków jest zajęcie 3 miejsca w zawodach medycznych w Golinie.

Dziękujemy kierownictwu ZSP VW Crafter, strażakom i Pani rzecznik prasowej za możliwość zrobienia reportażu.

Strażacki.pl

Dziś przedstawiamy Wam wyjątko

Galeria

Czytaj również