Woj. wielkopolskie

Zakupy specjalistycznego sprzętu dla jednostek PSP z Wielkopolski

Zakupy specjalistycznego sprzętu dla jednostek PSP z Wielkopolski

W 2020 roku jednostki PSP z terenu województwa wielkopolskiego dokonały zakupu sprzętu specjalistycznego.

Zakupiony sprzęt przez jednostki PSP to między innymi:

 • 5 szt. nowoczesnych kamer termowizyjnych;
 • 1 szt. przenośnego zbiornika na wodę z plandeki PCV na stelażu aluminiowym o pojemności 13m³;
 • 100 szt. hełmów strażackich;
 • 22 szt. pełnych masek na twarz OPTI-PRO do zintegrowanego aparatu oddechowego;
 • kompletu węży do narzędzi hydraulicznych;
 • 50.000 kg sorbentu;
 • 32.000 litrów środka pianotwórczego.

W ramach zadań związanych z naborami wniosków ogłoszonymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dla przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii, w bieżącym roku jednostki PSP z terenu województwa wielkopolskiego dokonały zakupu m.in.:

 • łodzi ratowniczej wraz z wyposażeniem i przyczepą transportową;
 • przyczepy ciężarowej z najazdami;
 • przyczepy do przewozu sprzętu i wyposażenia służącego do budowy systemu zaopatrzenia wodnego;
 • przyczepki do przewozu sprzętu ratowniczo-gaśniczego;
 • zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych;
 • kompresora do pompowania butli powietrznych
 • 5 kpl. aparatów powietrznych;
 • 8 szt. butli kompozytowych;
 • 4 kpl. ubrań nurkowych;
 • 2 kpl. suchych skafandrów do pracy w wodzie;
 • 4 szt. prądownic;
 • osprzętu do hydraulicznych narzędzi ratowniczych;

Zakupiony sprzęt przyczyni się do jeszcze większej skuteczności działań ratowniczo – gaśniczych oraz ułatwi prowadzenie działań w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii, klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i ekstremalnych zjawisk atmosferycznych.

Sprzęt specjalistyczny o wartości przekraczającej 1.000.000 zł został zakupiony ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu – dofinansowanie w kwocie blisko 700.000 zł, oraz środków pozyskanych w ramach Funduszu Wsparcia PSP – dofinansowanie w kwocie 350.000 zł.

Źródło: KW PSP w Poznaniu

Strażacki.pl

W 2020 roku jednostki PSP z terenu województwa wielkopo

Galeria

Czytaj również